Öğretim Görevlisi Alımı Giriş Sınavı Sonuçları

Üniversitemiz Yabancı Diller Koordinatörlüğü biriminde görevlendirmek üzere 4 adet Öğretim Görevlisi (İngilizce ders veren) alımıyla ilgili olarak 23.11.2018 tarih ve 30604 sayılı Resmi Gazetede ve web sitemizde yayımlanan ilana başvuran ve 14.12.2018 tarihinde Üniversitemiz web sayfasında ilan edilen Ön Değerlendirme sonuçlarına göre 21.12.2018 tarihinde yapılan Giriş Sınavına katılan adayların sınav sonuçları için tıklayınız.

 

Sınavda başarılı olan (asıl) adayların atama işlemlerinin gerçekleştirilmesi için aşağıdaki belgelerle birlikte en geç 09/01/2019 Çarşamba günü mesai bitimine (saat 17.00) kadar aşağıda belirtilen evraklarla birlikte şahsen müracaat etmesi gerekmektedir. 

 

Müracaat Adresi:
Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Rektörlüğü (Personel Daire Başkanlığı)
Dede Korkut Mah. Beyşehir Cad. No:9 Meram/KONYA

Telefon : +90 332 223 5423/ 223 5374

 

ATAMA İÇİN İSTENEN BELGELER*

 

1)    İşe başlama dilekçesi 
2)    Özgeçmiş (YÖK formatında)
3)    Nüfus Cüzdanı/T.C. Kimlik Kartı fotokopisi (3 adet)
4)    Vukuatlı (aile) Nüfus Kayıt Örneği (E-devlet üzerinden alınabilir)
5)    İkametgâh ilmühaberi (E-devlet üzerinden alınabilir)
6)    Diplomaların (lisans- yüksek lisans) aslı veya noter tasdikli sureti (diplomasını yurtdışından alanların Üniversitelerarası kuruldan alınmış denklik belgesi ile birlikte)
7)    Transkriptlerin  (lisans-yüksek lisans) aslı veya noter tasdikli sureti,
8)    ALES Sonuç Belgesi
9)    Yabancı Dil Sonuç Belgesi
10)    Sağlık Raporu (tam teşekküllü bir hastaneden alınmış)
11)    6 adet vesikalık fotoğraf (son 6 ay içinde çekilmiş)
12)    Erkek adayların Askerlik Durum Belgesi (Terhis, Tecil veya Muaf Olduğunu belirten belge)
13)    Adli Sicil Belgesi (E-devlet üzerinden alınabilir)
14)    Hizmet Cetveli (Daha önce kamu kurumda çalışmış ya da halen çalışmakta olanlar için)
15)    Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu (2 adet) (web sitemizde bulunan form bilgisayar ortamında doldurulacaktır)

 

* Başarılı (asıl) adaylar, 4045 sayılı Kanun ve 2000/284 sayılı “Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yönetmeliği” kapsamında yapılacak Güvenlik Soruşturması ve/veya Arşiv Araştırması sonucuna göre işe başlatılacaktır.
 
 

Bu ilan tebliğ niteliğinde olup ayrıca tebligat yapılmayacaktır.