Öğretim Üyesi Alım İlanı

2547 sayılı Kanun ve 12.06.2018 tarih ve 30449 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin” ilgili maddeleri uyarınca; Üniversitemiz Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümüne 2 Dr. Öğretim Üyesi, İç Mimarlık Bölümüne 2 Profesör 1 Dr. Öğretim Üyesi; Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümüne 1 Profesör 2 Dr. Öğretim Üyesi, Psikoloji Bölümüne 2 Profesör, 1 Doçent ve 2 Dr. Öğretim Üyesi olmak üzere toplam 13 (onüç) adet belirli süreli statüde öğretim üyesi alınacak olup adaylarda aranacak nitelikler için tıklayınız.