Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Bölümü Araştırma Görevlimiz Merve Alagöz 4. Güncel Muhasebe Konuları Çalıştayına Katıldı

4. Güncel Muhasebe Konuları Çalıştayı, Muhasebe Öğretim Üyeleri Bilim ve Dayanışma Vakfı (MÖDAV) ve Başkent Üniversitesi’nin ev sahipliğinde 4-6 Ocak tarihlerinde Ankara Kızılcahamam’da gerçekleştirildi. Başkent Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nalan Akdoğan’ın moderatörlüğünde düzenlenen çalıştayda kamu gözetimi, muhasebe ve denetim standartları kurulu (KGK) tarafından yayınlanan “Muhasebe ve Denetim Standartları”, oluşturulan dokuz komisyonda ele alındı. 100’ü aşkın akademisyenle, meslek örgütü temsilcilerinin katıldığı çalıştayda Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Bölümü Araştırma Görevlimiz H. Merve Alagöz de TFRS 16 Kiralamalar Standardı komisyonunda görev alarak üniversitemizi temsil etti.