Üniversitemiz Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Kürşat Güleş, T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Tarafından Düzenlenen 10.Enerji Verimliliği Forumu ve Fuarına Oturum Başkanı Olarak Katıldı

T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından düzenlenen ve enerji sektörünün en önemli etkinliklerinden olan Enerji Verimliliği Forumu ve Fuarı, 11-12 Nisan tarihlerinde İstanbul Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda gerçekleştirildi. Enerji verimliliğinde son gelişmeler, en iyi uygulamaların paylaşılması ve yaygınlaşması, ihtiyaç duyulan mekanizmalar ve düzenlemelerin tartışılması ve olgunlaştırılması amacıyla sektörün öncü kurum, kuruluş ve firmaları ile başta Avrupa ve Amerika olmak üzere 20’nin üzerinde farklı ülkeden uzman ve ziyaretçiyi bir araya getiren etkinliğe Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Hasan Kürşat Güleş oturum başkanı olarak katıldı.

 

Oturum Başkanlığı’nı yaptığı ‘’Tarım ve Gıda Sektörlerinde Enerji Verimliliği, Piyasa Trendleri, Engelleri ve Fırsatlar’’ başlıklı panelde Prof. Dr. Hasan Kürşat Güleş, Kurucu Başkanımız Sayın Recep Konuk’un Konya Şeker A.Ş. ve Anadolu Birlik Holding bünyesinde yer alan üretim tesislerinde uygulanmakta olan “tarımda sıfır atık” yaklaşımına ve bunun tarımda enerji verimliliği açısından önemine vurgu yaptı. Söz konusu üretim modelinin ülkemiz için örnek teşkil ettiğini belirten Rektör Yardımcımız, tarımsal üretim faaliyetleri sonucunda açığa çıkan yan ürünlerin ve atıkların değerlendirilmesi ve katma değerli ürünlere dönüştürülmesinin, tarımda enerjinin verimli kullanımını sağlamanın yanı sıra bütünsel olarak tarım ve gıda sektörünün rekabet gücünün artırılmasına da katkı sağlayacağını ifade etti. Kurucu Başkanımız Sayın Recep Konuk’un “tarımda sıfır atık” yaklaşımının “2017-2023 Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı”nın tarımla ilgili olan, yan ürün ve atıkların değerlendirilmesini kapsayan T5 eylem kodlu bölümüyle de birebir örtüştüğüne dikkat çeken Prof. Dr. Hasan Kürşat Güleş, Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi’nin de üniversite-sanayi işbirliği çerçevesinde Ar-Ge çalışmaları ve projelerle sürece katkı yaptığını belirtti.