Araştırma Görevlisi Alımı Değerlendirme Sonuçları

Üniversitemiz fakültelerinin ilgili birimlerinde görevlendirmek üzere 3 adet Araştırma Görevlisi alımıyla ilgili olarak 22.01.2021 Tarih ve 31372 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan ilana başvuran ve 12.02.2021 tarihinde Üniversitemiz web sayfasında ilan edilen Ön Değerlendirme Sonuçlarına göre 17.02.2021 tarihinde yapılan Giriş Sınavına katılan adayların Sınav Sonuçları aşağıda verilmiştir.

Sınavda başarılı olan ve atanmaya hak kazanan (asıl) adayların atama işlemlerinin gerçekleştirilmesi için aşağıdaki belgelerle birlikte en geç 08/03/2021 Pazartesi günü mesai bitimine kadar Personel Daire Başkanlığına şahsen müracaat etmesi gerekmektedir.


ATAMA İÇİN İSTENEN BELGELER

1- Başvuru dilekçesi (Dilekçe örneği )
2- Özgeçmiş.
3- Nüfus cüzdanı veya T.C. Kimlik Kartı fotokopisi (3 adet)
4- Vukuatlı (aile) Nüfus Kayıt Örneği
5- Adli Sicil Belgesi
6- Vesikalık fotoğraf (5 adet)
7- Sağlık Raporu (Çalışabilir olduğunu gösterir)
8- Lisans mezuniyet durumunu gösteren belge aslı veya ıslak imzalı noter tasdikli sureti.
9- Yüksek lisans öğrencisi olduğunu gösterir belge,
10- Yurtdışından alınan diplomaların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından denkliğinin onaylandığının gösterir belge aslı ya da onaylı sureti.
11- Lisans mezuniyeti transkripti aslı veya ıslak imzalı mühürlü sureti
12- Başvuru sırasında e-Devlet üzerinden alınanların dışındaki belgelerden resmi onaysız, ıslak imzasız veya fotokopi olarak sunulanlar değerlendirmeye alınmaz.
13- ALES belgesi (son 5 yıl içinde alınmış)
14- Hizmet Cetveli (Daha önce kamu kurumunda çalışmış veya halen çalışmakta olanlar için)
15- İngilizce dilinde Yabancı Dil belgesi (Son 5 yıl içinde alınmış YÖKDİL/YDS veya eşdeğeri)
16- Erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge (terhis, tecil, muaf).


Müracaat Adresi:
Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Rektörlük Binası (Personel Daire Başkanlığı)
Melikşah Mah. Beyşehir Cad. No:9 Meram/KONYA

İletişim Telefon: +90 332 223 5423-5374   e-posta: personel@gidatarim.edu.tr


Bu ilan tebliğ niteliğinde olup ayrıca tebligat yapılmayacaktır.


Gıda Mühendisliği Bölümü Giriş Sınavı Sonucu ilan Eki indir
İç Mimarlık Bölümü Giriş Sınavı Sonucu İlan Eki indir
Psikoloji Bölümü Giriş Sınavı Sonucu İlan Eki indir