Öğretim Görevlisi Alım İlanı

(03.12.2021 tarih ve 31678 sayılı Resmî Gazetede yayımlanmıştır.)

Üniversitemiz ilgili birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanları Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin” ilgili maddeleri uyarınca 2 (1ki) adet Öğretim Görevlisi (İngilizce ders verecek) alınacaktır.

Söz konusu kadrolara başvuracak adayların; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunun 48 inci maddesindeki genel şartları ve ilan edilen özel şartları taşımaları halinde başvuru dilekçesi ve istenen evraklarla birlikte Melikşah Mahallesi Beyşehir Caddesi No: 9 Meram /KONYA adresinde bulunan Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına şahsen veya posta (kargo) ile süresi içinde başvuru yapmaları gerekmektedir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. Adaylarda aranacak nitelikler aşağıdaki tablolarda verilmiştir.

Fakültesi

Birimi

Unvanı

ALES

Yabancı Dil

Kadro Sayısı

Özel Şartlar

Rektörlük

Yabancı Diller Bölümü

Öğretim Görevlisi

(İngilizce

ders verecek)

 

70

(Yetmiş)

SÖZEL

90

(Doksan)

2

İngilizce Öğretmenliği, İngiliz Dili Eğitimi, İngiliz Dili ve Edebiyatı, Amerikan Kültürü ve Edebiyatı veya İngilizce Çeviri Bilim/Mütercim Tercümanlık   lisans mezunu olmak. Tezli yüksek lisans derecesine sahip bulunmak.

 

İlan Takvimi
Resmî Gazetede Yayım:  
             03.12.2021
Son Başvuru Tarihi:                      20.12.2021
Ön Değerlendirme Tarihi:             23.12.2021
Giriş Sınavı Tarihi:                        28.12.2021
Sonuç Açıklama Tarihi:                 30.12.2021

 

Öğretim Görevlisi adaylarından istenen belgeler:

 1. Başvuru dilekçesi (açık adresli ıslak imzalı/ https://personel.gidatarim.edu.tr/form )
 2. Özgeçmişi 
 3. Nüfus Cüzdanı veya T.C. Kimlik Kartı fotokopisi
 4. Adli Sicil Belgesi (e-devlet üzerinden alınabilir)
 5. Vesikalık fotoğraf (1 adet)
 6. Lisans ve yüksek lisans mezuniyet durumlarını gösterir belgenin aslı veya ıslak imzalı, mühürlü sureti ya da e-devlet üzerinden alınan belgeler.
 7. Yurtdışından alınan diplomaların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından denkliğinin onaylandığını gösterir belgenin aslı ya da onaylı sureti
 8. Lisans ve yüksek lisans mezuniyeti transkriptleri aslı veya ıslak imzalı onaylı sureti ya da e-devlet üzerinden alınan belge.
 9. ALES belgesi (Son 5 yıl içinde alınmış)
 10. İngilizce dilinde Yabancı Dil belgesi (Son 5 yıl içinde alınmış YDS/YÖKDİL veya eşdeğeri)
 11. Erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge (terhis, tecil, muaf)
 12. 6698 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu uyarınca hazırlanan KGTÜ-Akademik Personel Adayı Aydınlatma Metni ve KGTÜ-Akademik Personel Adayı Açık Rıza metninin (www.gidatarim.edu.tr/kvk) linkinden elde edilen imzalı hali.

  Dosya halinde elden veya posta ile teslim edilmesi gerekmektedir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

İletişim: Personel Daire Başkanlığı: E-posta: personel@gidatarim.edu.tr   Telefon: (0332) 223 5423- 223 5374

KONYA GIDA VE TARIM ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ