Öğretim Görevlisi Alımı Giriş Sınavı Değerlendirme Sonuçları

Üniversitemiz Rektörlük bünyesindeki Yabancı Diller Bölümünde görevlendirmek üzere 2 adet öğretim görevlisi (İngilizce ders veren) alımıyla ilgili olarak 03.12.2021 tarih ve 31678 sayılı Resmî Gazetede ve web sitemizde yayımlanan ilana başvuran ve giriş sınavına girmesi uygun bulunan adayların 28.12.2021 tarihinde yapılan Giriş Sınavı Sonuçları aşağıda ekte verilmiştir.


Öğretim Görevlisi Alımı Giriş Sınavı Sonucu Eki indir