Patentle Türkiye 3.Üniversiteler Patent YarışmasıSevgili öğrenciler,

www.turkpatent.gov.tr veya patentleturkiye.turkpatent.gov.tr internet sitelerinden 15 Aralık 2021 tarihine kadar e devlet kapısı aracılığıyla ücretsiz patent başvurusu yaparak yarışmaya katılmış olacaksınız.

Ödüller:
Birinciye 30.000TL
İkinciye 20.000TL
Üçüncüye 10.000TL
Dördüncü ve beşinciye 7500TL
Altıncı ve onuncuya kadar olanlar 5.000TL