Kalite Kurulu

1 Prof. Dr. Cumhur ÇÖKMÜŞ Başkan, Rektör
2 Prof. Dr. Durmuş Tayyar ŞEN Başkan Vekili, Rektör Yardımcısı
3 Prof. Dr. Hasan Kürşat GÜLEŞ Üye, Genel Sekreter V.
4 Prof. Dr. Münevver SÖKMEN Üye, Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi
5 Dr. Öğr. Üyesi Tuğba SARI Üye, Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi
6 Prof. Dr. H. Özkan SİVRİTEPE

Üye, Tarım ve Doğa Bilimleri Fakültesi

7 Prof. Dr. Sencer BUZRUL Üye, Fen Bilimleri Enstitüsü
8 Dr. Öğr. Üyesi Levent AKSOY

Üye, Sosyal Bilimler Enstitüsü

9 Doç. Dr. Kıvanç BİLECEN

Üye, SARGEM Kalite Sorumlusu

10 Mehmet Ali SAYICI Üye, Strateji Geliştirme Daire Başkanı
11 - Üye, Bilgi İşlem Daire Başkan V.
12 Namık CEYHAN Üye, Personel Daire Başkanı (Sekretarya)
13 Ali GÖKÇE

Üye, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkan V.

14 - Üye, Öğrenci İşleri Daire Başkanı
15 Ayşe ÇİVİT Üye, Özel Gıda Kontrol Laboratuvarı
16 Öğrenci Temsilcisi Üye, KGTÜ Öğrenci Konseyi Başkanı