Tarım ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanımız Prof. Dr. Özkan Sivritepe ve Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Dekan Yardımcımız Dr. Öğr. Üyesi Burak Yılmaz Tarım Alanında Örnek Uygulamaların Yaygınlaştırılması ve Yenilikçi Uygulamaların Geliştirilmesi Çalıştayına Katıldı

Tarım ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanımız Prof. Dr. Özkan Sivritepe ve Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Dekan Yardımcımız Dr. Öğr. Üyesi Burak Yılmaz Tarım Alanında Örnek Uygulamaların Yaygınlaştırılması ve Yenilikçi Uygulamaların Geliştirilmesi Çalıştayına Katıldı Tarım ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanımız Prof. Dr. Özkan Sivritepe ve Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Dekan Yardımcımız Dr. Öğr. Üyesi Burak Yılmaz Millî Eğitim Bakanlığı Mesleki Ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen tarım alanında örnek uygulamaların yaygınlaştırılması ve yenilikçi uygulamaların geliştirilmesi çalıştayına katıldı.Tarım alanındaki en son gelişmeleri ve uygulamaları yaygınlaştırmayı ve bu konuda bilgi paylaşmayı hedefleyen çalıştayda öğretim üyelerimizden Prof. Dr. Özkan Sivritepe organik tarım konusunda, Dr. Öğr. Üyesi Burak Yılmaz ise akıllı tarım uygulamaları konusundaki bilgilerini katılımcılarla paylaşmıştır.
Çalıştayın genel içeriği ve kapsamı aşağıdaki gibidir:

ÇALIŞTAY KONULARI
 • Tarım Alanında Dünyada Yenilikçi Uygulamalar
 • Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinde Uygulanan Tarım Alanı Öğretim Programı ve Eğitim Materyallerinin Değerlendirilmesi ve Geliştirilmesi Çalışmaları
 • Tarım Alanı Sertifika programları ve Hizmet içi eğitim faaliyetleri
 • MEM (Mesleki Eğitim Merkezi) Tarım Alanı Öğretim Programı ve Eğitim Materyallerinin Değerlendirilmesi ve Geliştirilmesi Çalışmaları
 • Tarım Alanı Eğitim Öğretim Ortamlarının Değerlendirilmesi
 • Kuraklık ve İklim Değişikliğinde Dünyada Yapılan Tarımsal Üretim Uygulamaları
 • Kuraklık ve İklim Değişikliğiyle Mücadelede Türkiye'de Yürütülen Çalışmalar
 • Toprak ve Su Yönetimi
 • Akıllı Tarım Uygulamaları
 • Organik Tarım
 • Çumra Çatalhöyük Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Örnek Uygulamalarının ve Atölye Faaliyetlerinin İstasyon Çalışma Tekniği ile Yerinde İncelenmesi
 • Topraksız Tarım Uygulamaları (Çumra'daki Topraksız Tarım Çalışmalarının Yerinde İncelenmesi)