Üniversitemizin Konya Şeker ile Birlikte Paydaşları Arasında Yer Aldığı, Şeker Pancarının Azot İçeriğinin Takip Edilmesi ve Yapay Zekâ Tabanlı Modellerin Uygulanmasında İnsansız Hava Araçlarının Kullanılmasını Kapsayan Proje TÜBİTAK Tarafından Desteklenmeye Hak Kazandı

Üniversitemizin Konya Şeker ile Birlikte Paydaşları Arasında Yer Aldığı, Şeker Pancarının Azot İçeriğinin Takip Edilmesi ve Yapay Zekâ Tabanlı Modellerin Uygulanmasında İnsansız Hava Araçlarının Kullanılmasını Kapsayan Proje TÜBİTAK Tarafından Desteklenmeye Hak Kazandı

Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi, Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü, Necmettin Erbakan Üniversitesi, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi ve Konya Şeker Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile birlikte geliştirilen “Görünür Yakın Kızılötesi İHA Görüntüleri ile Şeker Pancarının Farklı Vejetasyon Dönemlerinde Azot İçeriğinin Sınıflandırılması ve Mekânsal Azot Uygulamaları “isimli TÜBİTAK 1001 projesi desteklenmeye hak kazanmıştır.

Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümünden Doç. Dr. Mert Dedeoğlu yürütücülüğünde, aynı fakülteden Prof. Dr. Mustafa Harmankaya, Konya Gıda ve Tarım Üniversitesinden Dr. Öğr. Üyesi Burak Yılmaz, Necmettin Erbakan Üniversitesinden Prof. Dr. Murat Erişoğlu, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesinden Prof. Dr. Levent Başayiğit ve Konya Şeker Sanayi ve Ticaret A.Ş.’de görevli uzman Mehmet Ünlü ve Mehmet Gökhan Yazgan’ın araştırmacı olduğu proje kapsamında şeker pancarının gelişim dönemlerindeki azot içeriğinin takibi yapılarak bitkilerin içinde bulundukları gelişim dönemlerine göre yapay zekâ tabanlı modelleri oluşturulacaktır.

Oluşturulan modeller pancar bitkisinin bulunduğu dönemde ihtiyaçlarının ve beslenme parametrelerinin belirlenmesine yardımcı olacaktır böylece çiftçilerimiz için bir karar destek sistemi geliştirilecektir. Oluşturulan bu modeller, besin kaybını ve israfını da önleyerek verim arttırma yönündeki çalışmalarda kullanılabilecektir. Ayrıca parsellere ait görüntülerde sadece noksanlık belirlenen alanlara mekansal (piksel bazlı) gübre uygulamaları yapılacak ve bu sayede hedef verimden sapmadan azotlu gübre tasarrufu sağlanacaktır.