Araştırma Görevlisi Alım İlanı

(22.01.2021 Tarih ve 31372 sayılı Resmî Gazetede yayımlanmıştır)

Üniversitemiz ilgili birimlerine 2547 sayılı Kanun ve 09.11.2018 tarih ve 30590 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanları Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin” ilgili maddeleri uyarınca belirli süreli statüde 3 (üç) adet Araştırma Görevlisi alınacak olup adaylarda aranacak asgari nitelikler aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Söz konusu kadrolara başvuracak adayların; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunun 48 inci maddesindeki genel şartları ve ilan edilen özel şartları taşımaları halinde başvuru dilekçesi ve istenen evraklarla birlikte Melikşah Mahallesi Beyşehir Caddesi No: 9 Meram /KONYA adresinde bulunan Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına şahsen veya posta ile ilan takviminde verilen süresi içinde başvuru yapmaları gerekmektedir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

Fakültesi

Birimi/Bölümü

Unvanı

ALES

Yabancı Dil

Kadro Sayısı

Özel Şartlar

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi

Gıda Mühendisliği

Araştırma Görevlisi

70

(Yetmiş)

SAY

80

(Seksen)

1

Gıda Mühendisliği lisans mezunu, bu alanda tezli yüksek lisans yapıyor olmak. 01.01.2021 tarihinde 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak.

İç Mimarlık

 

Araştırma Görevlisi

70

(Yetmiş)

SAY

50

(Elli)

1

İç Mimarlık veya İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı lisans mezunu, bu alanlarda tezli yüksek lisans yapıyor olmak. 01.01.2021 tarihinde 35 (otuzbeş) yaşını doldurmamış olmak.

Sosyal ve Beşerî Bilimler Fakültesi

Psikoloji

Araştırma Görevlisi

70

(Yetmiş)

EA

50

(Elli)

1

Psikoloji lisans mezunu, bu alanda tezli yüksek lisans yapıyor olmak. 01.01.2021 tarihinde 35 (otuzbeş) yaşını doldurmamış olmak.

İlan takvimi:
Resmî Gazete Yayım: 22.01.2021
Son Başvuru Tarihi: 08.02.2021

Ön Değerlendirme Tarihi: 12.02.2021
Giriş Sınavı Tarihi: 17.02.2021
Sonuç Açıklanma Tarihi: 22.02.2021

Araştırma Görevlisi adaylarından istenen belgeler:

 1. Başvuru dilekçesi (https://personel.gidatarim.edu.tr/form) adresinden ulaşılabilir.
 2. Özgeçmiş.
 3. Nüfus cüzdanı veya T.C. Kimlik Kartı fotokopisi.
 4. Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği
 5. Adli Sicil Belgesi
 6. Vesikalık fotoğraf (2 adet)
 7. e-Devlet üzerinden alınan lisans mezuniyet ile yüksek lisans (öğrenci/mezun) durumunu gösteren belge ya da bu durumu gösteren belgenin aslı veya ıslak imzalı ve mühürlü sureti.
 8. Yurtdışından alınan diplomaların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından denkliğinin onaylandığının gösterir belge aslı ya da onaylı sureti.
 9. e-Devlet üzerinden alınan Lisans ve Yüksek Lisans transkriptleri ya da transkriptlerin aslı veya ıslak imzalı mühürlü sureti.
 10. Başvuru sırasında e-Devlet üzerinden alınanların dışındaki belgelerden resmi onaysız, ıslak imzasız veya fotokopi olarak sunulanlar değerlendirmeye alınmaz.
 11. ALES belgesi (son 5 yıl içinde alınmış).
 12. İngilizce dilinde Yabancı Dil belgesi (Son 5 yıl içinde alınmış YÖKDİL/YDS veya eşdeğeri)
 13. Erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge (terhis, tecil, muaf).

İletişim
Telefon: (0332) 223 5423-5374
E-posta: personel@gidatarim.edu.tr