Duyurular

Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Programları Duyurusu

Üniversitemiz Fen Bilimleri Enstitüsü 2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında Yüksek Lisans programlarına (Bilgisayar Mühendisliği, Biyoteknoloji, Endüstri Mühendisliği) öğrenci alınacaktır.

 

Programlara ilişkin detaylar, başvuru koşulları, yeterlilik şartları, gerekli evraklar ve başvuru takvimi bilgileri http://fbe.gidatarim.edu.tr/tr/basvuru-ve-kayit adresinde sunulmaktadır.

Üniversitemiz Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Öğrenci Laboratuvarlarında kullanılmak üzere 3 Grup Cihaz Alımı

İHALE İLANI

Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3. Maddesinin (f) bendi ile geçici 4. Maddesi 01/12/2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esaslarının 20. Maddesi (f) bendi (pazarlık usulü) gereğince Üniversitemiz Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Öğrenci Laboratuvarlarında kullanılmak üzere 3 Grup Cihaz Alımı ihale edilecektir.

 

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Endüstri Mühendisliği Ergonomi/İş Etüdü Laboratuvarları cihaz alımı

 
İHALE İLANI

 

Yüksek Öğretim Kurulunca 07/05/2015 tarihinde onaylanan ve 10/11/2015 tarihinde yayımlanan Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Satın Alma ve İhale Yönetmeliğinin 3 üncü bölümünde yer alan 13 üncü maddesi c bendi gereğince Pazarlık İhale Usulü Üniversitemiz Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Endüstri Mühendisliği Ergonomi/İş Etüdü Laboratuvarları cihaz alımı (31 kalem 40 (kırk) adet) ihale edilecektir.

 

Kit–Argem Laboratuvarlarında Kullanılmak Üzere Tezgah Sistemi Alımı

İHALE İLANI

Üniversitemiz tarafından yürütülen Kalkınma Bakanlığınca desteklenen proje kapsamında KİT –ARGEM Laboratuvarlarında kullanılmak üzere 1 (bir) adet  Tezgah Sistemleri ihalesi Yüksek Öğretim Kurulunca 07/05/2015 tarihinde onaylanan ve 10/11/2015 tarihinde yayımlanan Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Satın Alma ve İhale Yönetmeliğinin 3 üncü bölümünde yer alan 13 üncü maddesi ç fıkrasına gereğince Açık Eksiltme Usulü ihale edilecektir.