Duyurular

İngilizce Öğretim Görevlisi Alımı İlanı

Üniversitemiz Yabancı Diller Koordinatörlüğüne,  2547 Sayılı Kanun ve 31.07.2008 tarih ve 26953 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanları Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmeliğin” ilgili maddeleri uyarınca belirli süreli statüde 3 (üç) adet İngilizce Öğretim Görevlisi alınacak olup, adaylarda aranacak nitelikleri gösteren ilan metni için

Araştırma Görevlisi Alım İlanı

Üniversitemiz fakültelerinin ilgili bölümlerine, 2547 Sayılı Kanun ve 31.07.2008 tarih ve 26953 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanları Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmeliğin” ilgili maddeleri uyarınca belirli süreli statüde 10 (on) adet Araştırma Görevlisi alınacak olup, adaylarda aranacak nitelikleri gösteren ilan için tıklayınız.

Açık Akademik Pozisyonlar

Aşağıdaki Bölümlerimize her kademede öğretim üyesi alınacaktır. Başvuruların özgeçmişleriyle birlikte info@gidatarim.edu.tr adresine yapılması gerekmektedir.

 

  • Bilgisayar Mühendisliği Bölümü
  • Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü
  • Endüstri Mühendisliği Bölümü

 

Not: Adayların YÖK'ün öngördüğü ingilizce ders verme yeterliliğine sahip olması gerekmektedir.

 

 

Kit- Argem Binası Laboratuvar Cihaz Alımı (31 Kalem 62 Adet)

İHALE İLANI

Yüksek Öğretim Kurulunca 07/05/2015 tarihinde onaylanan ve 10/11/2015 tarihinde yayımlanan Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Satın Alma ve İhale Yönetmeliğinin 3 üncü bölümünde yer alan 13 üncü maddesi ç fıkrasına gereğince Açık Eksiltme Usulü  KİT- ARGEM BİNASI LABORATUVAR CİHAZ ALIMI 31 kalem 62 altmışiki adet ihale edilecektir.

 

Kit- Argem Binası Laboratuvar Cihaz Alımı (7 Kalem 13 Adet)

İHALE İLANI

Yüksek Öğretim Kurulunca 07/05/2015 tarihinde onaylanan ve 10/11/2015 tarihinde yayımlanan Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Satın Alma ve İhale Yönetmeliğinin 3 üncü bölümünde yer alan 13 üncü maddesi ç fıkrasına gereğince Açık Eksiltme Usulü  KİT- ARGEM BİNASI LABORATUVAR CİHAZ ALIMI (7 kalem 13 onüç adet) ihale edilecektir.

 

Temizlik Hizmeti Satın Alımı

İHALE İLANI

Yüksek Öğretim Kurulunca 07/05/2015 tarihinde onaylanan ve 10/11/2015 tarihinde yayımlanan Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Satın Alma ve İhale Yönetmeliğinin 3 üncü bölümünde yer alan 13 üncü maddesi c fıkrasına gereğince Pazarlık Usulü Temizlik Personeli 8 (sekiz) Kişi  Hizmeti ihale edilecektir.
 

1-İdarenin          

a) Adı ve Adresi  : Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Rektörlüğü  Dedekorkut Mah.Beyşehir Cad. No:9  Meram /KONYA

b) Telefon ve Faks Numarası : 0 332 223 54 88-0 332 223 54 90

4 Grup Bilişim Cihazı Alımı

İHALE İLANI

Yüksek Öğretim Kurulunca 07/05/2015 tarihinde onaylanan ve 10/11/2015 tarihinde yayımlanan Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Satın Alma ve İhale Yönetmeliğinin 3 üncü bölümünde yer alan 13 üncü maddesi c bendi gereğince Pazarlık İhale Usulü 4 Grup Bilişim Cihazı Alımı ihale edilecektir.

1-İdarenin