Duyurular

Ortak Programda Başarı Şartını Sağlayamayan Öğrencilerin Geçiş Yapmak İstedikleri Diploma Programından Ders Seçimi İle İlgili Duyuru

Ortak programda 3. Yarıyılın sonunda 90 AKTS Kredisi ve 2:00/4:00 ortalamayı sağlayamadığı için diploma programına geçiş yapamayan öğrencilerin geçiş yapmayı düşündükleri diploma programının ilgili dönem derslerinin seçimini yapmaları gerekmektedir.

 

Ortak Programdan Diploma Programlarına Geçiş İlanı

Ortak programı başarı ile tamamlayan öğrencilerimiz, Bahar yarıyılından itibaren Diploma programına geçiş tercihleri yapacaklardır. Bunun için merkezi sınav ile yerleştirildikleri ortak programdan yerleştikleri yıla ait ÖSYM Kılavuzlarında öngörülen diploma programlarına, genel not ortalaması ile merkezi yerleştirme puanının toplanması suretiyle elde edilen yerleştirme puanı esas alınarak yerleştirilecektir. Adayların yerleştirme puanının eşit olması halinde merkezi yerleştirme puanı daha yüksek olan adaya öncelik tanınacaktır.

 

Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Programları Duyurusu

Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsü 2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında Yüksek Lisans programlarına öğrenci alınacaktır. Programlara ilişkin detaylar, başvuru koşulları, yeterlilik şartları, gerekli evraklar ve başvuru takvimi bilgileri http://sbe.gidatarim.edu.tr/tr/basvuru-ve-kayit adresinde sunulmaktadır.

 

Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Programları Duyurusu

Üniversitemiz Fen Bilimleri Enstitüsü 2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında Yüksek Lisans programlarına öğrenci alınacaktır. Programlara ilişkin detaylar, başvuru koşulları, yeterlilik şartları, gerekli evraklar ve başvuru takvimi bilgileri http://fbe.gidatarim.edu.tr/tr/basvuru-ve-kayit adresinde sunulmaktadır.

 

Öğretim Görevlisi Alımı Giriş Sınavı Sonuçları

Üniversitemiz Yabancı Diller Koordinatörlüğü biriminde görevlendirmek üzere 4 adet Öğretim Görevlisi (İngilizce ders veren) alımıyla ilgili olarak 23.11.2018 tarih ve 30604 sayılı Resmi Gazetede ve web sitemizde yayımlanan ilana başvuran ve 14.12.2018 tarihinde Üniversitemiz web sayfasında ilan edilen Ön Değerlendirme sonuçlarına göre 21.12.2018 tarihinde yapılan Giriş Sınavına katılan adayların sınav sonuçları için tıklayınız.

 

Araştırma Görevlisi Alımı Giriş Sınavı Sonuçları

Üniversitemiz fakültelerinin ilgili birimlerinde görevlendirmek üzere 3 adet Araştırma Görevlisi alımıyla ilgili olarak 23.11.2018 tarih ve 30604 sayılı Resmi Gazetede ve web sitemizde yayımlanan ilana başvuran ve 14.12.2018 tarihinde Üniversitemiz web sayfasında ilan edilen Ön Değerlendirme Sonuçlarına göre 21.12.2018 tarihinde yapılan Giriş Sınavına katılan adayların Sınav Sonuçları için tıklayınız.

 

Kimyasal-Kit ve Sarf Malzeme Alımı

İHALE İLANI

Yüksek Öğretim Kurulunca 07/05/2015 tarihinde onaylanan ve 10/11/2015 tarihinde yayımlanan Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Satın Alma ve İhale Yönetmeliğinin 3 üncü bölümünde yer alan 13 üncü maddesi ç fıkrasına gereğince Açık Eksiltme Usulü Kimyasal-Kit ve Sarf Malzeme Alımı 32 kalem 34.665 adet ihale edilecektir.

1-İdarenin

  KONYA GIDA ve TARIM ÜNİVERSİTESİ

a) adresi