Duyurular

Öğretim Üyesi Alımı İlanı

Üniversitemiz Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümüne 1 Profesör, 1 Dr. Öğretim Üyesi,  Endüstri Mühendisliği Bölümüne 1 Dr. Öğretim Üyesi; Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Bölümüne 1 Doçent, Ekonomi Bölümüne 1 Doçent, 1 Dr. Öğretim Üyesi;  Tarım ve Doğa Bilimleri Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümüne 2 Doçent ve 1 Dr. Öğretim Üyesi olmak üzere toplam 9 adet öğretim üyesi alımıyla ilgili ilanımız 19/07/2018 tarih ve 30483 sayılı Resmi gazetede yayımlanmıştır.

 

Araştırma Görevlisi Giriş Sınavı Sonuçları

Üniversitemiz fakültelerinin ilgili birimlerinde görevlendirmek üzere 10 adet Araştırma Görevlisi alımıyla ilgili olarak Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Akademik İlanlar sayfasında 01.06.2018 ile 20.06.2018 tarihleri arasında yayımlanan ilana başvuran ve 27.06.2018 tarihinde Üniversitemiz web sayfasında ilan edilen Ön Değerlendirme Sonuçlarına göre 03.07.2018 tarihinde yapılan Giriş Sınavına katılan adayların Sınav Sonuçları için tıklayınız.

 

Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Programları Duyurusu

Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsü 2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılında Yüksek Lisans programlarına öğrenci alınacaktır. Programlara ilişkin detaylar, başvuru koşulları, yeterlilik şartları, gerekli evraklar ve başvuru takvimi bilgileri http://sbe.gidatarim.edu.tr/tr/basvuru-ve-kayit adresinde sunulmaktadır.

 

Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Programları Duyurusu

Üniversitemiz Fen Bilimleri Enstitüsü 2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılında Yüksek Lisans programlarına (Biyoteknoloji, Endüstri Mühendisliği) öğrenci alınacaktır. Programlara ilişkin detaylar, başvuru koşulları, yeterlilik şartları, gerekli evraklar ve başvuru takvimi bilgileri http://fbe.gidatarim.edu.tr/tr/basvuru-ve-kayit adresinde sunulmaktadır.

 

İngilizce Öğretim Görevlisi Başvuruları Ön Değerlendirme Sonuçları

Üniversitemiz Yabancı Dil Koordinatörlüğünde görevlendirilmek üzere 3(üç) adet İngilizce Öğretim Görevlisi alımıyla ilgili olarak ”Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmeliğin” ilgili maddeleri uyarınca Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Akademik İlanlar sayfasında 01.06.2018 ile 20.06.2018 tarihleri arasında yer alan ilanımıza yapılan başvurularla

İngilizce Öğretim Görevlisi Alımı İlanı

Üniversitemiz Yabancı Diller Koordinatörlüğüne,  2547 Sayılı Kanun ve 31.07.2008 tarih ve 26953 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanları Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmeliğin” ilgili maddeleri uyarınca belirli süreli statüde 3 (üç) adet İngilizce Öğretim Görevlisi alınacak olup, adaylarda aranacak nitelikleri gösteren ilan metni için

Araştırma Görevlisi Alım İlanı

Üniversitemiz fakültelerinin ilgili bölümlerine, 2547 Sayılı Kanun ve 31.07.2008 tarih ve 26953 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanları Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmeliğin” ilgili maddeleri uyarınca belirli süreli statüde 10 (on) adet Araştırma Görevlisi alınacak olup, adaylarda aranacak nitelikleri gösteren ilan için tıklayınız.