Duyurular

Kimyasal-Kit ve Sarf Malzeme Alımı

İHALE İLANI

Yüksek Öğretim Kurulunca 07/05/2015 tarihinde onaylanan ve 10/11/2015 tarihinde yayımlanan Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Satın Alma ve İhale Yönetmeliğinin 3 üncü bölümünde yer alan 13 üncü maddesi ç fıkrasına gereğince Açık Eksiltme Usulü Kimyasal-Kit ve Sarf Malzeme Alımı 32 kalem 34.665 adet ihale edilecektir.

1-İdarenin

  KONYA GIDA ve TARIM ÜNİVERSİTESİ

a) adresi

Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi Alım İlanı

Üniversitemiz ilgili birimlerine 2547 sayılı Kanun ve 09.11.2018 tarih ve 30590 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanları Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin”  ilgili maddeleri uyarınca belirli süreli statüde 3 (üç) adet Araştırma Görevlisi ve 4 (dört) adet İngilizce ders veren Öğretim Görevlisi olmak üzere 7 (yedi)  adet öğretim elemanı alımı ile ilgili ilanımız 23 Kasım 2018 tarih ve 30604 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

Asansör Hizmet Alımı

İHALE İLANI

Yüksek Öğretim Kurulunca 07/05/2015 tarihinde onaylanan ve 10/11/2015 tarihinde yayımlanan Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Satın Alma ve İhale Yönetmeliğinin 3 üncü bölümünde yer alan 13 üncü maddesi c fıkrasına gereğince Pazarlık Usulü 2 (iki) adet Asansör Hizmet Alımı ihale edilecektir.
 

1-İdarenin

 KONYA GIDA ve TARIM ÜNİVERSİTESİ

a) adresi