Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi Alım İlanı

Üniversitemiz ilgili birimlerine 2547 sayılı Kanun ve 09.11.2018 tarih ve 30590 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanları Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin”  ilgili maddeleri uyarınca belirli süreli statüde 3 (üç) adet Araştırma Görevlisi ve 4 (dört) adet İngilizce ders veren Öğretim Görevlisi olmak üzere 7 (yedi)  adet öğretim elemanı alımı ile ilgili ilanımız 23 Kasım 2018 tarih ve 30604 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Buna göre aranan koşullar için tıklayınız.