Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi (İngilizce Ders Veren) Alım İlanı

Üniversitemiz ilgili birimlerine 2547 sayılı Kanun ve 09.11.2018 tarih ve 30590 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanları Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin”  ilgili maddeleri uyarınca belirli süreli statüde 1 (bir) adet Araştırma Görevlisi ve 4 (dört) adet Öğretim Görevlisi (İngilizce ders veren) olmak üzere 5 (beş)  adet öğretim elemanı alınacak olup adaylarda aranacak asgari nitelikler ve değerlendirme takvimi aşağıda verilmiştir.
 

Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Rektörlüğünden
(23/08/2019 Tarih ve 30867 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır)

 

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ALIMI

Fakültesi

Birimi

Bölümü

Unvanı

ALES

Yabancı Dil

Kadro Sayısı

Özel şartlar

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi

Bilgisayar Mühendisliği

Araştırma Görevlisi

70

(yetmiş)

80

(seksen)

1

Bilgisayar Mühendisliği veya Yazılım Mühendisliği lisans mezunu olmak, ilk başvuru tarihinde otuz beş yaşını doldurmamış olmak

 

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ ALIMI (İngilizce ders veren)

Fakültesi

Birimi

Bölümü

Unvanı

ALES

Yabancı Dil

Kadro Sayısı

Özel şartlar

Rektörlük

Yabancı Diller Koordinatörlüğü

Öğretim Görevlisi

(İngilizce ders veren)

70

(yetmiş)

90

(doksan)

4

İngilizce Öğretmenliği, İngiliz Dili Eğitimi, İngiliz Dili ve Edebiyatı, Amerikan Kültürü ve Edebiyatı lisans mezunu olmak; tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak.

 

DEĞERLENDİRME TAKVİMİ

Son Başvuru Tarihi:06.09.2019
Giriş Sınavı Tarihi: 13.09.2019
Ön Değerlendirme Tarihi: 10.09.2019
Sonuç Açıklanma Tarihi: 18.09.2019

Söz konusu kadrolara başvuracak adayların; 657 Sayılı Devlet Memuru Kanunun 48 inci maddesindeki genel şartları ve ilan edilen özel şartları taşımaları halinde başvuru dilekçesi ve istenen evraklarla birlikte  Melikşah Mahallesi Beyşehir Caddesi No: 9 Meram /KONYA adresinde bulunan Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına şahsen veya posta ile başvuru yapmaları gerekmektedir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

 

İSTENEN BELGELER:

  • Başvuru dilekçesi (https://personel.gidatarim.edu.tr/tr/formlar) adresinden ulaşılabilir.
  • Özgeçmiş
  • Nüfus cüzdanı veya TC Kimlik kartı fotokopisi
  • Vesikalık fotoğraf (2 adet)
  • Onaylı Lisans/Yüksek Lisans (öğretim görevlisi) Mezuniyet Belgesi (Diplomanın aslı veya ıslak imzalı mühürlü sureti ya da e-devlet üzerinden alınan mezuniyet belgesi)
  • Transkript (Lisans ve Yüksek Lisans (öğretim görevlisi) transkriptlerinin aslı veya ıslak imzalı mühürlü sureti)
  • ALES belgesi (son 5 yıl içinde alınmış)
  • İngilizce Dilinde Yabancı Dil Belgesi (YÖKDİL/YDS (son 5 yıl içinde alınmış) veya eşdeğeri)
  • Erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge (terhis, tecil, muaf)

 

İletişim:  Telefon: 0 (332) 223 5423 veya 223 5454   e-posta: personel@gidatarim.edu.tr