Bitkisel Üretim ve Teknolojileri Bölümü Araştırma Görevlimiz Mustafa Alp Arslan Umarusman “Agrosym 2018” Sempozyumuna Katıldı

Tarım ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Bitkisel Üretim ve Teknolojileri Bölümü Araştırma Görevlimiz Mustafa Alp Arslan Umarusman 04-07 Ekim 2018 tarihleri arasında Bosna Hersek/Jahorina'da gerçekleştirilen 9th International Scientific Agriculture Symposium "Agrosym 2018" sempozyumunda ''Investigation of the Antibacterial Effects of Different Plant Extracts Against Pea Bacterial Leaf Blight Disease Caused by Pseudomonas syringae pv. pisi'' başlıklı poster sunumu yapmıştır.