Bitkisel Üretim ve Teknolojileri Bölümü Öğretim Üyemiz Prof. Dr. Atalay Sökmen Uluslararası Katılımlı III. Bitki Fizyolojisi Sempozyumuna Katıldı

Üniversitemiz Tarım ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Bitkisel Üretim ve Teknolojileri Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Atalay SÖKMEN 26-29 Eylül 2018 tarihleri arasında Çanakkale’de düzenlenen, bilim kurulu üyesi olduğu “Uluslararası Katılımlı III. Bitki Fizyolojisi Sempozyumuna" katılmış ve "Phenolic contents of in vitro grown Stevia rebaudiana Bertoni seedlings" başlıklı bildirisini sunmuştur.