Gıda Mühendisliği Bölümümüz Bünyesinde Gıdalarda Dioksin Analizi Konulu Seminer Gerçekleştirildi

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Ankara Gıda Kontrol Laboratuvarı’nda gıda mühendisi olarak görev alan Dr. Berrin Dinçer üniversitemizde seminer gerçekleştirdi. Halen aynı laboratuvarda dioksin analiz laboratuvarı birim sorumlusu olarak görev yapan Dr. Dinçer “Dioxin anaylsis of food” başlıklı sunumu ile katılımcıları bilgilendirdi.