İngilizce Öğretim Görevlisi Alımı İlanı

Üniversitemiz Yabancı Diller Koordinatörlüğüne,  2547 Sayılı Kanun ve 31.07.2008 tarih ve 26953 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanları Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmeliğin” ilgili maddeleri uyarınca belirli süreli statüde 3 (üç) adet İngilizce Öğretim Görevlisi alınacak olup, adaylarda aranacak nitelikleri gösteren ilan metni için tıklayın.