Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi, T.C. Sağlık Bakanlığı Desteği İle Sivrisinek Ve Ev Sineğinde İlaçlara Direnç Haritasını Belirliyor

Türkiye’de çevre ve halk sağlığı alanında zararlılarla  mücadelede yıllardır değişik ilaç aktif maddeler kullanılmakta olup zamanla kullanılan aktif maddelerin canlılar üzerindeki etkinliğinin azaldığı tespit edilmiştir. Bunun sebebi aşırı ve yanlış yöntemlerle yapılan uygulamalar sonucunda haşerelerde ilaca karşı direncin gelişmesidir. T.C. Sağlık Bakanlığı desteği ile Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi’nde yürütülen projede, çevre ve halk sağlığının korunması amacıyla kullanılan insektisitlerin ev sineği ve sivrisinekler üzerindeki direnç gelişimi ve bölgelere göre direnç risk değerlendirmesi çalışması yapılıyor.

 

İlaçlara Direnç Haritasının Belirlenmesi Sayesinde Haşerelerle Mücadelede Hem Çevre Dengesi Bozulmayacak Hem de Ekonomik Kayıplar Engellenecek

 

T.C. Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen ‘’Türkiye’nin Direnç Haritası’’ projesinin amacı, Türkiye’nin yedi farklı bölgesinde direnç gelişimi gözlenen farklı şehirlerde, yaygın kullanılan aktif maddelerin sivrisinek ve ev sineği üzerindeki direnç haritası oluşturulmasıdır.

 

KGTÜ Rektörü Prof. Dr. Cumhur Çökmüş yürütücülüğünde, KGTÜ Stratejik Ürünler Araştırma Geliştirme Merkezi (SARGEM) Biyosidal Ürün Analiz Laboratuvarlarında gerçekleştirilmekte olan çalışmalarda, T.C. Sağlık Bakanlığı projesinde pilot il olarak seçilen Konya’da ‘’Konya İlinde Sivrisineklerin ve Ev Sineklerinin İnsektisitlere Karşı Geliştirdiği Direnç Haritasının Oluşturulması’’ projesi yürütülüyor. SARGEM Uzmanı Hakan Eligül’ün de görev aldığı 2017 Mayıs ayında başlatılan projede ev sineği ile yapılan direnç testleri tamamlanmış, sivrisineklerle yapılan çalışmalar halen devam etmekte olup projenin Temmuz ayında tamamlanması hedefleniyor.

 

Projeden elde edilecek sonuçlara göre haşere kontrolü için gereksiz emek ve zaman harcanmayacak, ekonomik kayıplar engellenmiş olacak ve en önemlisi gereksiz ilaç kullanımı engellenerek çevre kirletilmeyecek. Ayrıca elde edilen verilerle Türkiye’nin direnç haritasının çıkarılması, Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü için Avrupa ölçeğinde önemli bir kurumsal başarı ve aynı zamanda bilimsel bir veri tabanı olması açısından da oldukça önemli olacaktır.