Michigan State Üniversitesi Programına Katılmaya Hak Kazanan Öğrenciler

Michigan State Üniversitesi programına katılmaya hak kazanan asıl ve yedek öğrencilerimizin listesi aşağıdaki linkten indirilebilir. Programa katılmaya hak kazanan öğrencilerin, noter onaylı taahhütname dahil olmak üzere programla ilgili belgelerin hazırlanması ile ilgili olarak en kısa süre içerisinde uluslararası ilişkiler koordinatörlüğümüzle iletişime geçmesi gerekmektedir.

 

Program kapsamında ulaşım, konaklama ve yemek masrafları üniversitemiz tarafından karşılanacak olup, bunlar dışında kalan pasaport, vize, yurt dışı çıkış harcı gibi diğer tüm harcamalar öğrencilerimiz tarafından karşılanacaktır.