Miscanthus Biyokütle Üretim Optimizasyon Projesi (OPTIMISC)

Avrupa Birliği 7. Çerçeve Programı kapsamında, Tarım ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanımız Prof. Dr. Menşure Özgüven’in araştırmacı olarak yer aldığı “OPTIMISC- Miscanthus Biyokütle Üretiminin Optimizasyonu” projesi tamamlandı.

 

Ülkemizde henüz yaygın olarak tarımı olmayan ve Avrupa’da çok yeni olan Miscanthus, “Enerji bitkisi” olarak tanımlanmaktadır.  Miscanthus, uzun ömürlü, kök gövdeli bir ottur ve ılıman iklimlerde hızlı biyokütle birikiminden dolayı lignoselülozik hammaddelerin üretimi için önde gelen bir aday haline gelmiştir. Son 20 yıl içindeki araştırmalar, birkaç önemli tür ve bunların türler arası hibridlerinin düşük girdiler gerektirirken yüksek verim potansiyeline sahip olduklarını göstermiştir. Ayrıca ait olduğu bitki türünün özelliği sayesinde küresel ısınmaya karşı bir çözüm yolu olarak da değerlendirilmektedir.

 

Projenin genel amacı, çeşitli yaklaşımlarla miscanthus tabanlı biyoenerji ve biyoürünler zincirinin geliştirilmesidir. Bu kapsamda, miscanthus potansiyelini sınırlayan temel özelliklerin analizleri, yüksek değerli biyoürünlerin belirlenmesi ve elde edilen sonuçların çiftçilere ve endüstriye öneri sağlamak için modellenmesi ile ilgili çalışmalar gerçekleştirilmektedir. Çeşitli üniversite ve sanayi kuruluşlarının oluşturduğu proje konsorsiyumun, Dekanımız Prof. Dr. Menşure Özgüven tarafından yürütülmekte olan Türkiye ayağında, seçilen farklı Miscanthus genotipleri ile değişik iklim bölgelerinde tesadüf blokları deneme desenine göre 3 tekerrürlü olarak denemeler yürütülmüştür. Söz konusu denemeler kapsamında verim, verim güvenliği ve kalite parametreleri araştırılmıştır. Türkiye lokasyonunda yapılan denemeler sonucunda Miscanthus’un, su gereksiniminin de az olduğu gözlenmiş, ülkemizde yetiştirilebileceği ve işlenebileceği görülmüştür.