Öğretim Görevlisi (İngilizce Ders Veren) Alımı Ön Değerlendirme Sonuçları

Üniversitemiz Yabancı Diller Koordinatörlüğünde görevlendirmek üzere Öğretim Görevlisi (İngilizce ders veren) alımıyla ilgili olarak 23/09/2019 tarih ve 30867 sayılı Resmi Gazetede ve web sitemizde yayımlanan ilana başvuran adayların 10/09/2019 tarihinde yapılan Ön Değerlendirme Sonuçları aşağıda verilmiştir. Sınava girmeye hak kazanan adayların Giriş Sınavı 13/09/2019 Cuma günü saat 16.00’da Rektörlük Toplantı Salonunda yapılacaktır; önemle duyurulur.

 

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ ALIMI ÖN DEĞERLENDİRME SONUÇLARI

SIRA NO

ADAYIN ADI SOYADI

YABANCI DİL

ALES *

TOPLAM PUAN

DEĞERLENDİRME

SONUÇ

PUANI

%60

PUANI

%40

1

Murat DEMİREKİN

95,00

57,00

70,00

28,00

    85,00

Gerekli koşulları sağlamaktadır.

Giriş Sınavına Girebilir

*09/11/2018 tarih ve 30590 sayılı Resmi Gazete yayımlanan Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik uyarınca “Doktorasını tamamlamış olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz” koşulu uyarıca istenen alt sınır puanı (70) alınmıştır.
 

Daha fazla bilgi için 0 (332) 223 5488- 5423 (Personel Daire Başkanlığı)