Öğretim Görevlisi (İngilizce Ders Veren)Alımı Giriş Sınavı Değerlendirme Sonucu

Üniversitemiz Yabancı Diller Koordinatörlüğünde görevlendirmek üzere Öğretim Görevlisi (İngilizce ders veren) alımıyla ilgili olarak 23/09/2019 tarih ve 30867 sayılı Resmi Gazetede ve web sitemizde yayımlanan ilana başvuran adayların 10/09/2019 tarihinde yapılan Ön Değerlendirme Sonuçlarına göre Giriş Sınava girmeye hak kazanan adayın 13/09/2019 tarihinde yapılan Giriş Sınavına göre değerlendirme sonucu aşağıda verilmiştir.

Önemle duyurulur.

Sıra No

Adı Soyadı

Lisans Mezuniyet Notu

ALES (Sözel)*

Yabancı Dil

Giriş Sınavı**

Sınav Sonucu

 

4’lük

Sistem

 

100’lük Sistem

(YÖK)

%10

Puanı

%30

Puanı

%30

Notu

%30

Toplam Puanı

Sonuç

1

Murat DEMİREKEN

2.63

68.09

6,809

70,00

21,0

95,00

28,50

25,00

(yirmi beş)

-

-

Kazanamadı

 

* 09/11/2018 tarih ve 30590 sayılı Resmi Gazete yayımlanan Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 6/1 (b)  maddesi uyarınca “Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.”

** 09/11/2018 tarih ve 30590 sayılı Resmi Gazete yayımlanan Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 11/3 maddesi uyarınca “sözlü sınav sonucu 60 puanın altında olan adaylar başarısız sayılırlar ve nihai değerlendirme aşamasına geçemezler.”

 

İletişim: 0 (332) 223 5488- 5423 (Personel Daire Başkanlığı)

Bu ilan tebliğ niteliğinde olup ayrıca tebligat yapılmayacaktır.