Tarım ve Doğa Bilimleri Fakültesi Araştırma Görevlimiz Esra Çelen, Uluslararası Tarım, Çevre ve Sağlık Kongresi'ne Katıldı

Tarım ve Doğa Bilimleri Fakültesi Araştırma Görevlimiz Esra Çelen, 26-28 Ekim 2018 tarihleri arasında Adnan Menderes Üniversitesi'nde düzenlenen Uluslararası Tarım, Çevre ve Sağlık Kongresi'nde, "Comparison of protein isolation methods from Brassica napus subsp. oleifera seeds growing in Turkey" başlıklı sözlü sunum ve "Apoptosis-associated gene caspase-3 genetic polymorphism in prostate cancer patients" başlıklı poster sunumu gerçekleştirmiştir.