Tarım ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanımız Prof. Dr. H. Özkan Sivritepe, “6th International Conference on Sustainable Agriculture and Environment” Toplantısına Katıldı

Tarım ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanımız Prof. Dr. H. Özkan Sivritepe, Konya Selçuk Üniversitesi’nde 03-05 Ekim 2019 tarihleri arasında düzenlenen “6th International Conference on Sustainable Agriculture and Environment” toplantısına davetli konuşmacı olarak katıldı. “Seed Priming: A Useful Technique for Improving Seed Quality and Performance” başlıklı çağrılı konuşmasının yanı sıra, “An Eco-Friendly Approach in Seed Technology: Thermo Priming” başlıklı bir de sözlü bildiri sundu.