Üniversitemizin Avrupa Komisyonu’na Yapmış Olduğu “Erasmus+ Yükseköğretim Beyanname Başvurusu” Kabul Edildi

Avrupa Komisyonu tarafından kabul edilen Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Erasmus+ Yükseköğretim Beyanname Başvurusu (Erasmus Charter For Higher Education)  ile üniversitemizde öğrencilerimizin ve öğretim elemanlarımızın katılabilecekleri Erasmus+ projeleri başlıyor.

 

Erasmus+ Yükseköğretim Beyanname Başvurumuzun Avrupa Komisyonu tarafından kabulü ile ilgili olarak bir mesaj yayınlayan Rektörümüz Prof. Dr. Cumhur Çökmüş şunları belirtti:

 

“Küreselleşmenin çok boyutlu etkileri yükseköğretimde uluslararasılaşma olgusu olarak ortaya çıkmıştır. Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi de eğitim dili İngilizce olan üniversitelerden biri olarak,  uluslararasılaşma stratejisine büyük önem vermektedir. Bu amaçla üniversitemizde Bologna Süreci kapsamında Ulusal Yeterliliklere uygun ders programları uygulanmakta olup, gerek yapmış oldukları lisansüstü çalışmalar, gerekse yürüttükleri projeler ile uluslararası deneyime sahip öğretim üyelerimizce yetiştirilen öğrencilerimizin yanı sıra üniversitemizi tercih eden uluslararası öğrencilerimizle birlikte her geçen gün üniversitemizin uluslararasılaşma derecesi giderek artmaktadır.

 

Bu süreçte öğrenci ve öğretim elemanlarımızı dâhil edebileceğimiz projeler ve Avrupa’daki üniversitelerden misafir öğrenci kabulü ile uluslararasılaşmada büyük katkısı olan Avrupa Yükseköğretim Alanı’nda daha fazla yol kat edebilmek adına Avrupa Komisyonu’na yapmış olduğumuz Erasmus+ Yükseköğretim Beyanname başvurusu kabul edilmiştir.

 

Öğretim elemanlarımızın yanı sıra özellikle öğrencilerimizin, Erasmus+ Projeleri ile kazanacağı hem akademik hem kültürel deneyimler, hayata hazırlanmalarında ve dünya ile bütünleşmelerinde önemli fırsatlar sunacaktır.

 

Ülkemize, üniversitemize ve öğrencilerimize hayırlı olmasını dilerim.”