İhale Duyuruları

Laboratuvar Cihaz Alımı 7 kalem (7 adet)

Yüksek Öğretim Kurulunca 07/05/2015 tarihinde onaylanan ve 10/11/2015 tarihinde yayımlanan Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Satın Alma ve İhale Yönetmeliğinin 3 üncü bölümünde yer alan 13 üncü maddesi c bendi gereğince Pazarlık İhale Usulü Laboratuvar Cihaz Alımı 7 (yedi) kalem 7 (yedi)  adet (Ekli Liste) ihale edilecektir.

 

1-İdarenin

KONYA GIDA ve TARIM ÜNİVERSİTESİ

a) adresi

Kantin / Kafeterya Kiralama işi

Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Kantin/Kafeterya Kiralama işi, Açık İhale usulüyle ihale edilecektir. Ön yeterlik değerlendirmesi sonucu yeterliği tespit edilen bütün istekliler teklif vermeye davet edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

1-İdarenin

 

a) Adresi

: Melikşah Mah.Beyşehir cad.No:9

12 Grup Kimyasal ve Sarf Malzeme Alımı 179 (Yüzyetmişdokuz kalem 372 adet)

Yüksek Öğretim Kurulunca 07/05/2015 tarihinde onaylanan ve 10/11/2015 tarihinde yayımlanan Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Satın Alma ve İhale Yönetmeliğinin 3 üncü bölümünde yer alan 13 üncü maddesi ç fıkrasına gereğince Açık Eksiltme Usulü  12 Grup Kimyasal ve Sarf Malzeme Alımı 179 (Yüzyetmişdokuz kalem 372 adet) ihale edilecektir.

 

1-İdarenin

  KONYA GIDA ve TARIM ÜNİVERSİTESİ

3 Grup Bilişim Cihazı Alımı

İHALE İLANI

Yüksek Öğretim Kurulunca 07/05/2015 tarihinde onaylanan ve 10/11/2015 tarihinde yayımlanan Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Satın Alma ve İhale Yönetmeliğinin 3 üncü bölümünde yer alan 13 üncü maddesi c bendi gereğince Pazarlık İhale Usulü  3 GRUP BİLİŞİM CİHAZI ihale edilecektir.

 

1-İdarenin

KONYA GIDA ve TARIM ÜNİVERSİTESİ

a) adresi

: Melikşah Mahallesi Beyşehir Caddesi No:9  42080 Meram/KONYA

Açık İhale Usulü Temizlik Personeli

İHALE İLANI

Yüksek Öğretim Kurulunca 07/05/2015 tarihinde onaylanan ve 10/11/2015 tarihinde yayımlanan Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Satın Alma ve İhale Yönetmeliğinin 3 üncü bölümünde yer alan 13 üncü maddesi ç fıkrasına gereğince Açık İhale Usulü Temizlik Personeli 16 (onaltı) Kişi  Hizmeti ihale edilecektir.

1-İdarenin          

a) Adı ve adresi : Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Rektörlüğü Dedekorkut Mah.Beyşehir Cad. No:9   Meram /KONYA

b) Telefon ve faks numarası : 0 332 223 54 88-0 332 223 54 90

1 Adet Yeni Nesil DNA Dizileme Sistemi Alımı

İHALE İLANI

Yüksek Öğretim Kurulunca 07/05/2015 tarihinde onaylanan ve 10/11/2015 tarihinde yayımlanan Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Satın Alma ve İhale Yönetmeliğinin 3 üncü bölümünde yer alan 13 üncü maddesi c fıkrasına gereğince Pazarlık Usulü 1 (bir) adet Yeni Nesil DNA Dizileme Sistemi ihale edilecektir.

1-İdarenin

KONYA GIDA ve TARIM ÜNİVERSİTESİ