Üniversite Senatosu

Rektör Prof. Dr. Cumhur ÇÖKMÜŞ
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Kürşat GÜLEŞ
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Durmuş Tayyar ŞEN
Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Dekan Prof. Dr. Münevver SÖKMEN
Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Dekan V. Prof. Dr. Hasan Kürşat GÜLEŞ
Tarım ve Doğa Bilimler Fakültesi Dekan Prof. Dr. Hüseyin Özkan SİVRİTEPE
Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Sencer BUZRUL
Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Levent AKSOY
Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Temsilcisi Prof. Dr. Zümrüt Begüm ÖGEL
Tarım ve Doğa Bilimleri Fakültesi Temsilcisi Prof. Dr. Atalay SÖKMEN
Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Temsilcisi Doç. Dr. Haluk GEDİKOĞLU