Üniversite Senatosu

Rektör V. Prof. Dr. Cumhur ÇÖKMÜŞ
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Kürşat GÜLEŞ
Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Dekan V. Prof. Dr. Cumhur ÇÖKMÜŞ
Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Dekan V. Prof. Dr. Hasan Kürşat GÜLEŞ
Tarım ve Doğa Bilimler Fakültesi Dekan V. Prof. Dr. Menşure ÖZGÜVEN
Fen Bilimleri Enstitüsü Müdür V. Prof. Dr. Durmuş Tayyar ŞEN
Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Levent AKSOY
Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Temsilcisi Prof. Dr. Zümrüt Begüm ÖGEL
Tarım ve Doğa Bilimleri Fakültesi Temsilcisi Prof. Dr. Atalay SÖKMEN
Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Temsilcisi Dr. Öğr. Üyesi Haluk GEDİKOĞLU