Üniversite Senatosu

Prof. Dr. Cumhur ÇÖKMÜŞ

Rektör

Prof. Dr. Hasan Kürşat GÜLEŞ

Rektör Yardımcısı

Prof. Dr. Durmuş Tayyar ŞEN

Rektör Yardımcısı

Prof. Dr. Münevver SÖKMEN,

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi, Dekan

Prof. Dr. Hasan Kürşat GÜLEŞ

Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi, Dekan V.

 Prof. Dr. H. Özkan SİVRİTEPE

Tarım ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Dekan

Prof. Dr. Sencer BUZRUL

Fen Bilimleri Enstitüsü, Müdür

Dr. Öğr. Üyesi Levent AKSOY

Sosyal Bilimler Enstitüsü, Müdür

Prof. Dr. Atalay SÖKMEN  

TDB Fakültesi Temsilci, Üye

Prof. Dr. Zümrüt Begüm ÖGEL

MM Fakültesi Temsilci, Üye

Doçent Dr. Haluk GEDİKOĞLU

SBB Fakültesi Temsilci, Üye