SIKÇA SORULAN SORULAR

Taban Puanlar

  • Bölümlerinizin taban puanları nedir?

Taban puanlarımız için http://aday.gidatarim.edu.tr/tr/taban-puan-ve-kontenjanlar adresimizi ziyaret edebilirsiniz.

Tercih İşlemi

  • Tercih Kılavuzunda bölümlerinizin kodlarını bulamıyorum?

Üniversitemizde programlara tercih yapılmakta olup, bölüm tercihleri, ortak programlara yerleşilmesi sonrasında öğrencilerimiz tarafından gerçekleştirilmektedir. Bu nedenle tercih kılavuzunda üniversitemizdeki programların isimleri yer almakta olup, bölüm isimleri yer almamaktadır. Öğrencilerimizin tercih işlemlerinde “Genetik ve Yaşam Bilimleri Programları”, “Mühendislik Programları” ve “İktisadi ve İdari Programlar” şeklinde tercih yapmaları gerekmektedir.

Ücretler ve Burslar

YKS başarı sıralamanızı ve tercih sıralamanızı girerek, üniversitemize yerleşmeniz durumunda yararlanacağınız burs ve indirim imkanlarını sorgulamak için tıklayınız.

  • Üniversitenizde eğitim ücretli mi? Taksit imkanı var mı?

Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi öğrencilerini burslu (tam burslu, eğitim ücretinden muaf), %75 indirimli (%75 burslu) ve %50 indirimli (%50 burslu) olarak kabul etmektedir. Buna ilaveten tercih listesinde üniversitemiz programlarına art arda ilk iki sırada yer vererek %75 ve %50 indirimli (burslu) programlarımıza yerleşen öğrencilerimize, mevcut indirimli tutar üzerinden eğitim ücretinde %15 ek indirim sağlanmaktadır. Ücret tablosuna http://aday.gidatarim.edu.tr/tr/ucretler-ve-burslar adresinden ulaşabilirsiniz. Eğitim ücreti 8 taksitte ödenebilmekte olup peşin ödemelerde %10 ek indirim sağlanmaktadır.

  • Bursum kesilir mi?

Öğrencinin yerleştiği programda tanımlanmış burs oranına göre, eğitim ücretinin tamamından ya da bir kısmından muafiyet sağlayan tam (%100), %75 ve %50 eğitim bursu, İngilizce Hazırlık Sınıfı için en fazla 2 yıl, Lisans Programları için en fazla 6 yıl olmak üzere toplam 8 yıl boyunca geçerlidir. Bu burs herhangi bir şarta bağlı değildir ve belirtilen eğitim süresi aşılmadıkça bu bursun kesilmesi ya da kaybedilmesi gibi bir durum söz konusu değildir. Bir diğer ifadeyle İngilizce Hazırlık Sınıfı ve Lisans Programları için yukarıda ayrı ayrı belirtilen eğitim sürelerini aşmadıkça, akademik başarısızlık nedeniyle öğrencilerimiz bu bursu kaybetmezler. Üniversite giriş sınavındaki başarı sıralamanıza göre, yılda 8 ay boyunca aylık ödemeler şeklinde verilecek olan Başarı Burslarımız ise İngilizce Hazırlık Sınıfı için 1 yıl, Lisans Programları için ise 4 yıl olmak üzere toplam 5 yıl boyunca geçerlidir. Bu bursu kesintisiz alabilmeleri için öğrencilerin derslere devam koşulunu yerine getirmesi ve ilk iki dönem hariç genel not ortalamasının dört üzerinden ikinin (2.00/4.00) altına düşmemesi gerekmektedir. Genel not ortalaması dört üzerinden ikinin altına düşenlerin bursu askıya alınır, ancak not ortalamasının 2.00/4.00 ve üzerine çıkmasıyla burs tekrar devam ettirilir.

  • Burs paketinizde hangi imkanlar var?

Burs paketimizin detayları için http://aday.gidatarim.edu.tr/tr/ucretler-ve-burslar adresini ziyaret edebilirsiniz.

İşe Yerleştirme Garantisi

  • İşe yerleştirme garantisi hangi şirketler için geçerlidir?

Torku’nun mimarı, Türkiye’nin sayılı sanayi kuruluşlarından Konya Şeker A.Ş. ve Anadolu Birlik Holding desteği ile kurulan üniversitemiz, Anadolu Birlik Holding çatısı altındaki şirketlerin faaliyet gösterdiği alanlar olan gıda, enerji, bilişim, biyoteknoloji, kimya, malzeme, tarım, tohumculuk, hayvancılık, lojistik, tedarik zinciri yönetimi, pazarlama, dış ticaret ve benzeri sektörlerdeki farklı pozisyonlarda, mezuniyet derecesinin alındığı alan göz önünde bulundurularak işe yerleştirme garantisi vermektedir.

İngilizce Eğitim

  • Tüm bölümlerin eğitim dili İngilizce mi?

Evet üniversitemizdeki tüm lisans bölümleri %100 İngilizce eğitim vermektedir ve bu kapsamda üniversitemizde İngilizce Hazırlık sınıfı bulunmaktadır. Üniversitemize yerleşen öğrencilerimiz, İngilizce seviyelerinin yeterli olmaması durumunda 1 yıl boyunca İngilizce Hazırlık sınıfında eğitim göreceklerdir. Hem %100 eğitim bursu (tam burs) hem de başarı burslarımız İngilizce Hazırlık sınıfında da geçerlidir.

 

  • İngilizce Hazırlık sınıfını nasıl atlayabilirim?

İngilizce Hazırlık sınıfını atlayabilmek için öğrencilerimizin İngilizce seviyelerinin istenilen düzeyde olduğunu belgelemeleri gerekmektedir. Bu kapsamda öğrencilerimizin üniversitemiz tarafından düzenlenecek İngilizce Yeterlik Sınavından en az 70 puan almaları ya da TOEFL-iBT sınavından en az 84 puan almış olmaları gerekmektedir.

Yatay Geçiş

  • Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi’ne yatay geçiş yapmam durumunda hangi burs ve teşvik olanaklarından faydalanabilirim?

YÖK mevzuatı gereğince, okumakta olduğunuz bir üniversiteden başka bir üniversiteye geçiş için iki yatay geçiş şekli bulunmaktadır. Merkezi yerleştirme puanı ile yatay geçiş üzerinden üniversitemiz programlarına yerleşmek isteyen öğrencilerin, ilgili yıldaki programın taban puanından daha yüksek bir puan almış olması gerekmektedir. Örneğin, 2016 yılında sınava giren bir öğrenci, 2018 yılında üniversitemizdeki programlardan birine geçmek isterse, söz konusu programın 2016 yılındaki ilgili puan türündeki taban puanından daha yüksek bir puana sahip olmalıdır. Üniversitemize bu şekilde yatay geçiş yapan öğrenciler, üniversiteye yerleştikleri yıldaki başarı sırası dikkate alınarak o yılda KGTÜ’ye yerleşen öğrencilere uygulanan burs, indirim ve teşviklerden yararlanmaya hak kazanırlar.

Yatay geçiş için diğer yöntem olan akademik not ortalaması ile başka bir üniversiteden, üniversitemizdeki aynı isimli bölüme geçerek üniversitemize yerleşen öğrencilere burs ya da indirim uygulanmadığından, bu öğrencilerin üniversitemizdeki burslardan yararlanması mümkün olmamaktadır.

 

  • Başka bir üniversitenin, KGTÜ’de de yer alan aynı isimli bir bölümünde okumakta olan ve Haziran ayı sonu itibariyle 1. sınıf derslerini tamamlamış olacak bir öğrenci, önümüzdeki akademik yıl başında akademik not ortalaması üzerinden KGTÜ’ye yatay geçiş yapabilir mi?

KGTÜ’de öğrenciler ortak programlara (Mühendislik Programları, Genetik ve Yaşam Bilimleri Programları, İktisadi ve İdari Programlar) yerleşmekte olup, bölüm seçimi 4. dönem başında (ilk 3 dönemdeki ortak derslerin tamamlanması sonrasında) yapılmaktadır. Bu nedenle akademik not ortalaması ile başka bir üniversitedeki aynı isimli bir bölümden KGTÜ’ye akademik not ortalaması ile yatay geçiş yapmak isteyen bir öğrencinin en az ilk 3 dönem derslerini tamamlamış olarak en erken 4. Dönem’de bölüm yatay geçişi için başvurabilir. 3 dönemi tamamlamamış bir öğrencinin KGTÜ’ye akademik not ortalaması ile geçiş yapması mümkün değildir.