VII. INCES, Uluslararası Bilim, Kültür ve Eğitim Kongresi Hakkında Duyuru

INCES ile iş birliği içinde düzenleyeceğimiz VII. INCES, Uluslararası Bilim, Kültür ve Eğitim Kongresi 28 Nisan 2024- 1 Mayıs 2024 tarihleri arasında Belek/Antalya'da gerçekleşecektir.

Kongremizin amacı, bilimsel çalışma, uygulama ve deneyimleri paylaşmak, bilim insanlarını bir araya getirerek, bilimsel ve sosyal etkileşimi sağlamak, bilim insanları arasında iş birliğini geliştirmek, yeni bakış açıları ve çalışma alanlarının oluşmasına katkı sağlamaktır.
Kongrede sunulan bildirilerin özetleri ve tam metinleri e-kitap olarak yayınlanacaktır. Kongremiz doçentlik kriterlerini sağlamaktadır.

VII. INCES, Uluslararası Bilim, Kültür ve Eğitim Kongresi ile ilgili detaylı bilgi için https://www.incescongress.com/index.html adresini inceleyebilirsiniz.

 
2933 IMG_0354 Eki indir
2933 IMG_0355 Eki indir