İletişim ve Yayın Adresleri

1. Üniversite / University

Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi

Konya Food and Agriculture University


2. Fakülteler ve Bölümler / Faculties and Departments

Tarım ve Doğa Bilimleri Fakültesi [TDBF]

Faculty of Agriculture and Natural Sciences [FANS]

Bitkisel Üretim ve Teknolojileri Bölümü

Department of Plant Production & Technologies

Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü

Department of Molecular Biology and Genetics

 

 

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi [MMF]

Faculty of Engineering and Architecture [FEAR]

Yazılım Mühendisliği Bölümü Software Engineering Department
İç Mimarlık Bölümü Department of Interior Architecture

Gıda Mühendisliği Bölümü

Department of Food Engineering

Biyomühendislik Bölümü

Department of Bioengineering

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

Department of Computer Engineering

Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü

Department of Electrical and Electronics Engineering

Endüstri Mühendisliği Bölümü

Department of Industrial Engineering

 

 

Sosyal ve Beşerî Bilimler Fakültesi [SBBF]

Faculty of Social Sciences and Humanities [FSSH]

Psikoloji Bölümü Department of Psychology

Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Bölümü

Department of International Trade and Business Administration

Ekonomi Bölümü

Department of Economics

Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü

Department of Management Information Systems

 

 

Yabancı Diller Bölümü

Department of Foreign Languages

2.1 Örnek Kullanımlar ve Notlar / Examples of Usage and Notes

Kısa Adres / Short Address

 • Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü, Tarım ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi, 42080, Konya, Türkiye
 • Department of Molecular Biology and Genetics, Faculty of Agriculture and Natural Sciences, Konya Food and Agriculture University, 42080, Konya, Turkey

 

Uzun Adres / Long Address

 • Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü, Tarım ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi, Melikşah Mah., Beyşehir Cad. No. 9, Meram, 42080, Konya, Türkiye
 • Department of Molecular Biology and Genetics, Faculty of Agriculture and Natural Sciences, Konya Food and Agriculture University, Meliksah Mah., Beysehir Cad. No. 9, Meram, 42080, Konya, Turkey

Notlar:

 • Sıralamanın Bölüm-Fakülte-Üniversite şeklinde alt birimden üst birime doğru olması önerilir.
 • Farklı formatlarda posta kodu, sokak, cadde ve ilçe bilgileri de yazılabilmektedir. Bu durumda uzun adresin kullanılması önerilir.
 • Yer kısıtlaması olan durumlarda Bölüm-Üniversite şeklinde kullanılabilir.

Notes:

 • Order should be from bottom to top, such as Department-Faculty-University.
 • A more detailed university address can be asked in several journal formats; please use long address format in such cases.
 • When there is a limitation, then you can also use Department-University.

3. Enstitüler ve Bölümler 

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

Graduate School

Psikoloji Anabilim Dalı Department of Psychology

Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalı

Department of Computer Engineering

Bitkisel Üretim ve Teknolojileri Anabilim Dalı

Department of Plant Production & Technologies

Biyoteknoloji Anabilim Dalı

Department of Biotechnology

Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı

Department of Industrial Engineering

Gıda Mühendisliği Anabilim Dalı

Department of Food Engineering

Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Anabilim Dalı

Department of Materials Science and Nanotechnology

Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Anabilim Dalı

Department of International Trade and Business Administration


4. Araştırma Merkezleri, Laboratuvarlar / Research Centers and Laboratories

Yeni Nesil Gıda Kit ve Referans Madde Araştırma Geliştirme Merkezi (KİT-ARGEM)

Research & Development Center for Diagnostic Kits (KIT-ARGEM)

 

Stratejik Ürünler Geliştirme, Uygulama ve Araştırma Merkezi (SARGEM)

Development, Application & Research Center for Strategic Products (SARGEM)

 

Göç ve Kalkınma Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (GÖKMER)

Application & Research Center for Migration and Development Studies (GOKMER)

 

Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (TAGSEM)

Application & Research Center for Continuing Education (TAGSEM)

 

İleri Tarım Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (İTUAM)

Application & Research Center for Advanced Agricultural Studies (ITUAM)

 
Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (UZEM) Distance Education Application and Research Center (UZEM)
   

Hayvancılık Uygulama ve Araştırma Merkezi (HUYAM)

Application & Research Center for Animal Husbandry (HUYAM)

 

4.1 Örnek Kullanımlar ve Notlar / Examples of Usage and Notes

Kısa Adres / Short Address

 • Yeni Nesil Gıda Kit ve Referans Madde Araştırma Geliştirme Merkezi (KİT-ARGEM), Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi, 42080, Konya, Türkiye
 • Research & Development Center for Diagnostic Kits (KIT-ARGEM), Konya Food and Agriculture University, 42080, Konya, Turkey

Uzun Adres / Long Address

 • Yeni Nesil Gıda Kit ve Referans Madde Araştırma Geliştirme Merkezi (KİT-ARGEM), Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi, Melikşah Mah., Beyşehir Cad. No. 9, Meram, 42080, Konya, Türkiye
 • Research & Development Center for Diagnostic Kits (KIT-ARGEM), Konya Food and Agriculture University, Meliksah Mah., Beysehir Cad. No. 9, Meram, 42080, Konya, Turkey

5. Yayınlarda Araştırma Merkezlerine Teşekkür / Acknowledging Core Facilities in Publications

Bu makale kapsamındaki çalışmalar Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi, Yeni Nesil Gıda Kit ve Referans Madde Araştırma Geliştirme Merkezi (KİT-ARGEM) cihaz ve laboratuvar altyapısı kullanılarak gerçekleştirilmiştir.

 

XX acknowledges Research & Development Center for Diagnostic Kits (KIT-ARGEM), Konya Food and Agriculture University for the use of the facilities.