Üniversite Senatosu

Adı Soyadı

Birimi / Unvanı

Prof. Dr. Erol TURAN

Rektör

Prof. Dr. Metin YAMAN

Rektör Yardımcısı

Prof. Dr. Sencer BUZRUL

Rektör Yardımcısı

Prof. Dr. Sencer BUZRUL

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi, Dekan V.

Prof. Dr. Hüseyin Özkan SİVRİTEPE

Tarım ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Dekan

Prof. Dr. Süleyman DEĞİRMEN

Sosyal ve Beşerî Bilimler Fakültesi, Dekan

Prof. Dr. Sencer BUZRUL

Fen Bilimleri Enstitüsü, Müdür V.

Dr. Öğretim Üyesi Levent AKSOY

Sosyal Bilimler Enstitüsü, Müdür V.

Doç. Dr. Kıvanç BİLECEN

TDB Fakültesi Temsilci, Üye

Doç. Dr. Haluk GEDİKOĞLU

SBB Fakültesi Temsilci, Üye

Doç. Dr. Ali KILIÇ

MM Fakültesi Temsilci, Üye