Üniversite Senatosu

Prof. Dr. Metin YAMAN

Başkan/Rektör V.

Prof. Dr. Ramazan ARI

Rektör Yardımcısı

Prof. Dr. Münevver SÖKMEN

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi, Dekan

Prof. Dr. Süleyman DEĞİRMEN

Sosyal ve Beşerî Bilimler Fakültesi, Dekan

Prof. Dr. Hüseyin Özkan SİVRİTEPE           

Tarım ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Dekan

Prof. Dr. Metin YAMAN

Fen Bilimleri Enstitüsü, Müdür V.

Dr. Öğretim Üyesi Levent AKSOY

Sosyal Bilimler Enstitüsü, Müdür V.

Doç. Dr. Kıvanç BİLECEN

TDB Fakültesi Temsilci, Üye

Doç. Dr. Haluk GEDİKOĞLU

SBB Fakültesi Temsilci, Üye

Doç. Dr. Ali KILIÇ

MM Fakültesi Temsilci, Üye