Genel Sekreterlik

Cankat ÖZLÜ

Genel Sekreter

cankat.ozlu@gidatarim.edu.tr

03322235325

Nebiye GÜZEL

Genel Sekreter Yardımcısı

nebiye.guzel@gidatarim.edu.tr

03322235436