Genel Sekreterlik

Cankat ÖZLÜ

Genel Sekreter

cankat.ozlu@gidatarim.edu.tr

03322235325

Namık CEYHAN

Genel Sekreter Yardımcısı
Personel Daire Başkanı

namik.ceyhan@gidatarim.edu.tr

03322235423

Öz Geçmiş