Mevzuat


165 Yükseköğretim Kanunu Eki indir
165 Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliği Eki indir
Yönetmelikler
165 KGTÜ Ana Yönetmelik Eki indir
165 KGTÜ Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği Eki indir
165 KGTU Lisansüstü Eğitim-Oğretim Yönetmeliği Eki indir
165 KGTÜ İhale Yönetmeliği Eki indir
165 KGTÜ Sürekli Eğitim ve Uygulama Araştırma Merkezi(TAGSEM) Yönergesi Eki indir
165 KGTÜ Hayvancılık Uygulama ve Araştırma Merkezi (HUYAM) Yönetmeliği Eki indir
165 KGTÜ İleri Tarım Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (TUAM) Yönetmeliği Eki indir
165 KGTÜ Göç ve Kalkınma Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (GÖKMER) Yönetmeliği Eki indir
165 Kooperatifçilik ve Tarımsal İşbirlikleri Uygulama ve Araştırma Merkezi (Kotib) Yönetmeliği Eki indir
165 Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği Eki indir
165 Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Psikoloji Uygulama ve Araştırma Yönetmeliği Eki indir
Yönergeler
165 KGTÜ Enerji Yönetim Birimi Yönergesi Eki indir
165 KGTÜ Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları Yönergesi Eki indir
165 KGTÜ Çift Anadal Programı Yönergesi Eki indir
165 KGTÜ İdari Birimlerin Görevleri Çalışma Esasları Yönergesi Eki indir
165 KGTÜ Kütüphane Yönergesi Eki indir
165 KGTÜ Öğretim Üyesi ve Personel Teşvik Yönergesi Eki indir
165 KGTÜ Öğretim Üyeliğine Atanma ve Yükseltilme Kriterleri Yönergesi Eki indir
165 KGTÜ Yan Dal Yönergesi Eki indir
165 KGTU Yatay Geciş Yönergesi Eki indir
165 KGTÜ ERASMUS Yönergesi Eki indir
165 KGTÜ Yazışma ve İmza Yetkileri Yönergesi Eki indir
165 KGTÜ Öğrenci Toplulukları Yönergesi Eki indir
165 KGTÜ Burs İndirim ve Sosyal Yardım-Teşvik Yönergesi Eki indir
165 KGTÜ Sürekli Eğitim ve Uygulama Araştırma Merkezi(TAGSEM) Yönergesi Eki indir
165 KGTÜ Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi Eki indir
165 KGTÜ Lisans Programlarına Yurtdışından Ögrenci Kabulu Yönergesi Eki indir
165 KGTÜ Yurtdışından Lisansüstü Programlara Öğrenci Kabul Yönergesi Eki indir
165 KGTU Lisans Programları Staj Yönergesi Eki indir
165 KGTÜ Kalite Güvencesi Yönergesi Eki indir
165 KGTÜ Bilgisayar Ağı ve İnternet Kullanımı Yönergesi Eki indir
165 KGTÜ Diploma ve Diğer İlgili Belgelerin Düzenlenmesine İlişkin Yönergesi Eki indir
165 KGTÜ Kariyer Merkezi Yonergesi Eki indir
165 KGTÜ Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırma Yönegesi Eki indir
165 KGTÜ Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yönergesi Eki indir
165 KGTÜ KVKK Komisyonu Yönergesi Eki indir
165 KGTÜ Mezunlar Birliği Yönergesi Eki indir
165 KGTÜ İdari Personel Disiplin Yönergesi Eki indir
Usul ve Esasları
165 KGTÜ İş Yeri Uygulama Eğitimi Programı Usul ve Esasları Eki indir
165 KGTÜ Arşiv Hizmetleri Usul ve Esasları Eki indir
165 KGTÜ Fazla Çalışma Usul ve Esasları Eki indir
165 KGTÜ Psikolojik Danışma Merkezi Çalışma Usul ve Esasları (PDM) Eki indir
165 KGTÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Destekleme Usul ve Esasları (BAPDES) Eki indir
165 KGTÜ Bilimsel Etkinliklere Katılım Desteği Usul ve Esasları (BEKDES) Eki indir
165 KGTÜ Ortak Programlarından Diploma Programlarına Geçiş Usul ve Esasları Eki indir
165 KGTÜ Ders Yükü Tespiti ve Ek Ders Ücreti Ödemelerinde Uyulacak Usul ve Esaslar Eki indir
165 KGTÜ Uzaktan Eğitim Usul ve Esasları Eki indir
165 KGTÜ Proje Yönetimi ve Danışmanlık Hizmetleri Usul ve Esasları Eki indir