Rektör Yardımcıları

Prof. Dr. Hasan Kürşat GÜLEŞ

Rektör Yardımcısı / Genel Sekreter V.

kursat.gules@gidatarim.edu.tr

Prof. Dr. Durmuş Tayyar ŞEN

Rektör Yardımcısı

tayyar.sen@gidatarim.edu.tr