Rektör


PROF. DR. CUMHUR ÇÖKMÜŞ

Prof. Dr. Cumhur ÇÖKMÜŞ 1958 Aydın doğumlu olup, ilk-orta-lise öğrenimini Aydın’da tamamladıktan sonra lisans eğitimini Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Botanik-Zooloji Bölümünde 1977-1981 yılları arasında fakülte birincisi olarak tamamlamıştır. Prof. Çökmüş, Yüksek Lisans derecesini 1984 yılında, doktora derecesini 1989 yılında Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Biyoloji Anabilim Dalında Biyoloji – Mikrobiyoloji alanında almış olup doktora tez çalışmalarının bir kısmını Virginia Polytechnic Institute & State University Biyoloji Bölümünde (Virginia, ABD) yürütmüştür.

Kariyerine Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümünde devam eden Prof. Çökmüş, Virginia Polytechnic Institute & State University Biyoloji Bölümünde 1988-1989 yılları arasında doktora tez çalışmaları için, 1989-1990 yılları arasında Senior Scientist, 1991-1992 yılları arasında Visiting Professor olarak, 1994-1995 yılları arasında Arizona State University Zooloji Bölümümde Visiting Professor olarak bulunmuştur. Bu dönemde 1 yıl süreyle YÖK Yurtdışı Doktora-Tez Bursu, 1 yıl süreyle Doktora sonrası ABD Bursu, toplam 9 ay süreli 2 kez TÜBİTAK-NATO Bursundan yararlanmıştır.

Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Moleküler Biyoloji Anabilim Dalında 1990-1993 yılları arasında Yardımcı Doçent, 1993-1998 yılları arasında Doçent ve 1998-2015 yılları arasında ise profesör olarak görev yaptıktan sonra 2015 yılında Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Tarım ve Doğa Bilimleri Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümüne Profesör olarak atanmıştır. Görevi süresince 50 civarında yüksek lisans ve doktora çalışmasını yönetmiştir. Uluslararası hakemli dergilerde (Web of Science) yayımlanan 41 adet özgün makalesi, ulusal hakemli dergilerde yayımlanan 21 makalesi bulunmakta ve makalelerine Web of Science’da 548 atıf yapılmıştır (Ağustos-2021). İki yeni bakteri türünün ve bir yeni bakteri cinsinin tanımlandığı yayınlarıyla da Bakteriyoloji alanına önemli katkılarda bulunmuştur.

Prof. Çökmüş, Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölüm Başkanı (2000-2008), Moleküler Biyoloji ABD Başkanı (2000-2005, 2010-2014), TÜBİTAK-(TEYDEB-BİYOTEG) Yürütme Komitesi Başkan Vekili/Üyesi (2006-2009, 2009-2012) ve Danışma Kurulu Üyesi/Koordinatör (2013-2014), TÜBİTAK-BTDB Danışma Kurulu üyesi (2013-2016), TÜBİTAK-BİDEB Biyoloji Olimpiyatları Akademik Komite Başkanı (2011-2014), Aksaray Üniversitesi Rektör Yardımcısı (2008-2010) ve Fen-Edebiyat Fakültesi Dekan Vekilliği (2008-2009), Sağlık Bakanlığı Pestisit Ruhsat Komisyonu ve Danışma Kurulu Üyesi (1999-2010), Ankara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Birimi İhale Komisyonu Başkanı (2000-2008) ve üyesi (1998-2000) olarak akademik ve idari görevlerde bulunmuştur. Biyoteknoloji Derneği ve Biyologlar Derneği üyesidir. “Brock Biology of Microorganisms” adlı kitabın Türkçe’ye çevirisinde Çeviri Editörü olarak yer almış ve “TÜBA 2011 Yılı Üniversite Ders Kitapları Telif ve En İyi Çeviri Eser Ödülü”nü almıştır. Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi’nin kuruluş çalışmalarında 2014 yılından bu yana yer almış olup 2014-2017 yılları arasında Rektör Yardımcısı ve Genel Sekreter Vekili olarak, 2017-2019 yılları arasında Rektör Vekili olarak görev yaptıktan sonra 17 Ocak 2019 tarihinde T.C. Cumhurbaşkanlığı tarafından asaleten Rektör olarak atanmıştır. Evli ve iki çocuk babasıdır.