Kurucu Vakıf


06 Kasım 2010 tarih ve 27751 sayılı Resmi Gazetede kuruluşu yayınlanan Bilimsel Araştırma, Teknoloji, Eğitim ve Kültür Vakfı Konya’da kurulmuştur. Vakfımızın kurucusu Konya Şeker A.Ş. adına Recep KONUK’tur.

Vakfımızın amacı "özellikle sosyal, sağlık, tarım, teknoloji, eğitim, öğretim ve kültür hizmetleri konularında faaliyette bulunmak üzere genç nesillerin; demokrasiyi, laikliği ve cumhuriyet yönetimini özümseyip bir yaşam biçimi haline getiren, bilimsel ve rasyonel düşünceyi özümsemiş; bilgili, araştırmacı, kültürlü, çağdaş teknolojiye hâkim, bilgi ve teknoloji üretebilen ve bunu insanlığın yararına kullanabilen, yüksek iş ahlâkına ve iş disiplinine sahip, uluslararası düzeyde rekabete hazır, üretici, yaratıcı, girişimci ve üstünlük sahibi, ülkemize ve tüm insanlığa daha yararlı, insana, çevreye değer veren bireyler olarak yetişmelerine, ayrıca, yaşam boyu eğitim anlayışına uygun olarak, her yaş ve seviyedeki insanın bilgi ve kültür yönünden gelişmesine, üretici ve yararlı hale gelmesine çalışmak, hizmet etmek ve katkıda bulunmaktır. Bilimsel araştırma anlayışı ve kurumlarının geliştirilmesi ile tarım sektörünün modernleşmesi ve verimli hale gelmesi için çalışmak, hizmet etmek ve katkıda bulunmaktır."

Vakfımız Yönetim Kurulu’nun 23 Kasım 2010 tarihli kararıyla; T.C. Anayasası’nın 130. Maddesine uygun olarak Konya’da Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi adıyla bir üniversitenin kurulmasını, bu proje için gerekli idari ve mali tedbirlerin alınmasını ve sürecin başlatılmasını benimsemiştir. 18 Haziran 2013 tarih ve 28681 sayılı Resmi Gazetede Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi’nin kuruluşu yayınlanmıştır.