2021-2022 Eğitim-Öğretim Güz Yarıyılı Lisans ve Lisansüstü Programlarında Eğitim-Öğretimin Yürütülmesine İlişkin Esaslar

KONYA GIDA VE TARIM ÜNİVERSİTESİ
2021-2022 EĞİTİM-ÖĞRETİM GÜZ YARIYILI LİSANS VE LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARINDA
EĞİTİM-ÖĞRETİMİN YÜRÜTÜLMESİNE İLİŞKİN ESASLAR*

 
Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi 09.09.2021 tarihli ve 062 sayılı Senato Kararı ile 2021-2022 Eğitim-Öğretim Güz Yarıyılında derslerin yüz yüze yapılmasına, bazı teorik derslerin zorunlu hallerde uzaktan eğitim yoluyla yürütülmesine karar verilmiştir. Bu kapsamda eğitim-öğretim faaliyetlerinin sağlıklı ve güvenli bir şekilde yürütülebilmesi için aşağıdaki kurallara uyulması gerekmektedir.
 1. Üniversitemiz Akademik Takviminde belirlenen tarihlerde eğitim-öğretimin yüz yüze yürütülebilmesi için tüm öğrencilerimizin, akademik ve idari personelimiz ile diğer çalışanların aşılama programına dahil olmasının hem sağlıklarının korunabilmesi hem de eğitim-öğretim hizmetlerinin sürdürülebilmesi açısından büyük önem arz ettiğinden ilgili birimler tarafından aşılanmanın teşvik edilmesine,
 2. Üniversitemizin kapalı mekanlarında maske, mesafe ve hijyen koşullarının zorunlu olması, derslik, konferans salonu ve laboratuvarlarda temiz hava girişi/havalandırma konusunda hassasiyet gösterilmesi ve bu konuda ilgililer tarafından tedbir alınmasına,
 3. Sağlık Bakanlığı ve YÖK Başkanlığı arasında yapılan veri paylaşımı protokolü kapsamında Pandemi süresi ile sınırlı olmak üzere Üniversite kampüsüne HES kodu ile girişin sağlanmasına, YÖK tarafından paylaşılan öğrencilerin ve personelin Riskli-Risksiz bilgisinin kontrol edilmesine, Riskli olanların içeri alınmamasına; onay verilmesi durumunda aşı, bağışıklık ve son 72 saat içerisindeki negatif PCR test sonucu tarih bilgilerinin Sağlık Bakanlığı tarafından doğrulanmasına
 4. Girişlerde bakılan HES Kodu sorgusunda Risksiz olan veya Aşı programına dahil olan ve ikinci doz aşısını en az 15 gün önce yaptırmış olan ya da haftada iki kez negatif sonuçlu PCR testi olan personel ve öğrencilerin kampüs içerisine girişlerine izin verilmesine; öğrencilerin dersleri maske, mesafe ve hijyen kurallarına uygun şekilde yüz yüze takip edebilmesine,
 5. Üçüncü ve dördüncü maddelerdeki kurallara yemekhane, kütüphane, sosyal tesisler, spor tesisleri ve öğrenci konukevinden yararlanacak olan kişilerin de uymasına,
 6. Üniversitemizde teorik ve uygulamalı derslerin öğrenci sayısı, fiziki koşullar ve salgının seyri dikkate alınarak akademik birimlerin önerisi ve Rektörlük onayı ile gerektiğinde uzaktan eğitimle yapılabilmesine,
 7. Yüz yüze yapılabilecek uygulamalı eğitimlerin; programların koşulları, niteliği, eğitim ortamı ve salgının seyri gözetilerek ilgili birimlerin yetkili kurullarınca alınacak kararlar doğrultusunda dönüşümlü ya da seyreltilmiş olarak da yapılabilmesine,
 8. Oturum sayılarının artırıldığı ve seyreltilmiş grup prensiplerinin uygulandığı teorik ve uygulamalı derslerde, dersliklerin/laboratuvarların hijyen ve havalandırılmasının sağlanması için sürenin her bir ders saati için 30 dakika olmasına ve blok ders yapılmamasına; teneffüslerin 10 dakikadan az olmamasına,
 9. Yüz yüze ya da çevrimiçi verilen eğitimde mevzuatın öngördüğü yoklama koşullarına uyulmasına, bununla birlikte Covid-19’a yakalanan veya temaslı olan öğrencilerin belgelendirmeleri kaydıyla karantinada geçirdikleri sürenin devamsızlıktan sayılmamasına,
 10. Yüz yüze yapılan teorik ve uygulamalı derslerde ara sınav, final ve bütünleme sınavlarının yüz yüze yapılmasına,
 11. Covid-19 salgını nedeniyle ülkemize giriş yapamayan öğrencilerimizle, kronik hastalığı olan veya ailesi yüksek risk grubunda bulunan öğrencilerimizin kayıt dondurma taleplerinin ilgili birimlerimizce değerlendirilebileceğine,
 12. Ortak olarak kullanılan özellikle oturma sıraları, masa yüzeyi, kapı kolu gibi birden çok kişinin temas ettiği alanların düzenli olarak temizlenmesine,

Yeni eğitim- öğretim yılı tüm öğrencilerimiz için hayırlı olsun.
 
KONYA GIDA VE TARIM ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

*KGTÜ Senatosu’nun 09.09.2021 tarih ve 062 sayılı kararı ekidir.