Girişimcilik Ekosistemindeki Kurumların Kapasitelerinin Geliştirilmesi Hibe Programı

Uluslararası Göç Politikaları Geliştirme Merkezi (ICMPD) tarafından sağlanan ve Avrupa Birliği tarafından yürütülmekte olan ENHANCER - Girişimcilik Ekosistemindeki Kurumların Kapasitelerinin Geliştirilmesi Hibe Programı (Capacity Development for Entrepreneurship Ecosystem Institutions Grant Scheme) kapsamında, Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi tarafından yürütülmekte olan Socio-Economic Prioritized Young Entrepreneur Capacity Building Program başlıklı projemize başvurular 29 Mayıs 2023 tarihi itibariyle başlayacaktır.
 

Within the scope of ENHANCER - Capacity Building of Institutions in the Entrepreneurship Ecosystem Grant Program, provided by the International Center for Migration Policy Development (ICMPD) and carried out by the European Union, the Socio-Economic Prioritized Young Entrepreneur Capacity Building Program is carried out by Konya Food and Agriculture University, Technology Transfer Office. Applications for our project will start as of 29 May 2023.