Revize Akademik Takvim Yayınlandı

“2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Dönemi Akademik Takvimi revize edildi” Küresel ölçekte yürütülen Yeni Koronavirüs (COVİD-19) pandemisi ile mücadele kapsamında Yükseköğretim Kurulu kararları uyarınca uzaktan eğitime geçilmesi nedeniyle Üniversitemizin Lisans ve Lisansüstü Programları ile Yabancı Diller Koordinatörlüğünün 2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Dönemi Akademik Takvimi yeniden düzenlenmiştir.

Üniversite Senatosunun 24/03/2020 tarih ve 041/06 sayılı kararıyla kabul edilen Revize akademik takvim için tıklayınız