Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Öğrencilerine Yaptığı Yatırım, Sağladığı Burs İmkânları ve Ar-Ge Proje Gelirleri ile Ülkemizdeki Üniversiteler Arasında İlk Sıralarda Yer Aldı

Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Öğrencilerine Yaptığı Yatırım, Sağladığı Burs İmkânları ve Ar-Ge Proje Gelirleri ile Ülkemizdeki Üniversiteler Arasında İlk Sıralarda Yer Aldı

Üniversitemiz, 18 Şubat 2022 tarihinde Yükseköğretim Kurumu (YÖK) tarafından yayımlanan, ülkemizdeki devlet ve vakıf üniversitelerinin farklı kategorilerde değerlendirildiği “2021 Üniversite İzleme ve Değerlendirme Genel Raporu”nda öğrencilerinin bursluluk oranı, öğrencilerine yaptığı yatırım ve araştırma projesi gelirleri açısından devlet ve vakıf üniversiteleri dâhil olmak üzere Türkiye’deki tüm üniversiteler arasında ilk sıralarda yer aldı.

Üniversitelerin sağladığı eğitim burslarından faydalanan öğrenci sayısının toplam öğrenci sayısına oranını ifade eden eğitim burslarından faydalanan öğrenci oranı sıralamasında Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi, %100 oranıyla Türkiye’deki tüm üniversiteler arasında 1. sırada yer aldı. Türkiye ortalamasının yaklaşık %9 olduğu eğitim burslarından faydalanan öğrenci oranında Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi, öğrencilerine sağladığı eğitim bursları ile Türkiye ortalamasının 10 katından daha fazla bir oran yakaladı.

Proje ve araştırmalar dâhil öz gelir, döner sermaye, fon vb. merkezi bütçe dışı toplam gelirin üniversitenin gerçekleşen yıllık bütçesine oranını gösteren “Merkezi Bütçe Dışı Gelir Oranında” ise Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi, Türkiye’deki vakıf üniversiteleri arasında 1. sırada, tüm üniversiteler arasında ise 2. sırada yer aldı. Ar-Ge ve proje gelirlerinin de etkisi ile üniversitemizin merkezi bütçe dışı gelir oranı %57’ye ulaşırken rapora göre bu kategoride Türkiye’deki üniversitelerin ortalaması yaklaşık %9 oldu.

YÖK tarafından yayımlanan rapordaki bir diğer önemli kriter olan öğrenci başına yapılan cari harcama miktarına göre ise Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi, Türkiye’deki vakıf üniversiteleri arasında 5. sırada, tüm üniversiteler arasında ise 6. sırada yer alarak öğrencisine verdiği değeri geçmiş yıllarda olduğu gibi bir kez daha somut biçimde göstermiş oldu.

Başta Çiftçilerimiz, Anadolu Birlik Holding ve Konya Şeker A.Ş olmak üzere, üniversitemizin ülkemiz için gerçekleştirdiği eğitim ve araştırma faaliyetleri kapsamındaki önemini ve ciddiyetini gösteren bu verilerin oluşmasında katkısı olan tüm paydaşlarımıza şükranlarımızı sunarız.