Öğrencilerimizin Projesi Tübitak 2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Kapsamında Destek Almaya Hak Kazandı

Öğrencilerimizin Projesi Tübitak 2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Kapsamında Destek Almaya Hak Kazandı

Üniversitemiz Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü 4. sınıf öğrencilerinden İrem YADEL’in ve Üniversitemiz Gıda Mühendisliği Bölümü 4. sınıf öğrencilerinden Emine Beyda Acar’ın Doç.Dr.Hale İnci ÖZTÜRK danışmanlığında sunmuş olduğu “Süt ürünleri kökenli Lactobacillus bulgaricus ve Lactobacillus helveticus izolatlarına ait postbiyotiklerin özelliklerinin in vitro olarak belirlenmesi ve çıtır kraker üretiminde in situ olarak değerlendirilmesi“ başlıklı araştırma projesi TÜBİTAK 2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı kapsamında destek almaya hak kazanmıştır.
 

Bu araştırma projesi kapsamında, ülkemize özgü dört laktik asit bakterisi izolatının biyokoruyucu kültür olarak değerlendirilmesini amaçlamaktadır. Hedefimiz, yoğurtlardan izole edilen Lactobacillus bulgaricus ve Lactobacillus helveticus izolatlarının postbiyotiklerini kullanarak gıda muhafazasını ve insan sağlığını geliştirmeye katkıda bulunmaktır. Krakerlerde fizikokimyasal, mikrobiyolojik ve duyusal analizler gerçekleştirilerek, biyokoruyucu özelliklerinin ürünün raf ömrünü, lezzetini ve besin değerini nasıl etkilediği kapsamlı bir şekilde değerlendirilecektir. Bu araştırmanın bulguları, gıda muhafazası için hedeflenen biyokoruma stratejilerinin geliştirilmesine olanak sağlayarak elde edilen biyokoruyucular farklı gıda sektörlerinde de değerlendirilebilecektir.

Öğrencimizi ve danışman hocamızı tebrik eder, başarılarının devamını dileriz.