Teknoloji Transfer Ofisimizin Projesi Avrupa Birliği Tarafından Yürütülmekte olan ENHANCER Hibe Programı Kapsamında Desteklenmeye Hak Kazandı

Teknoloji Transfer Ofisimizin Projesi Avrupa Birliği Tarafından Yürütülmekte olan ENHANCER Hibe Programı Kapsamında Desteklenmeye Hak Kazandı Uluslararası Göç Politikaları Geliştirme Merkezi (ICMPD) tarafından sağlanan ve Avrupa Birliği tarafından yürütülmekte olan ENHANCER - Girişimcilik Ekosistemindeki Kurumların Kapasitelerinin Geliştirilmesi Hibe Programı (Capacity Development for Entrepreneurship Ecosystem Institutions Grant Scheme) kapsamında, KGTÜ Teknoloji Transfer Ofisi tarafından hazırlanan ve ofisimiz tarafından yürütücülecek proje en üst limitle desteklenmeye hak kazanmıştır.