Bitkisel Üretim ve Teknolojileri Bölümü Lisans Öğrencimiz Zehra Selin Göngör, Italya’da düzenlenen ‘’International Plant Biodiversity and Sustainability’’ Konferansı'na Katılarak Sözlü Sunum Gerçekleştirdi

 Bitkisel Üretim ve Teknolojileri Bölümü Lisans Öğrencimiz Zehra Selin Göngör, Italya’da düzenlenen ‘’International Plant Biodiversity and Sustainability’’ Konferansı'na Katılarak Sözlü Sunum Gerçekleştirdi

Bitkisel Üretim ve Teknolojileri Bölümü lisans öğrencisi Zehra Selin Güngör, Dr. Öğr. Üyesi Dilek Killi Haworth danışmanlığında yürüttüğü ve TÜBİTAK 2209-A Bitirme Projesi Destek Programı tarafından desteklenen bitirme projesinden elde ettiği önemli bulguları 21-22 Mayıs tarihlerinde İtalya’da düzenlenen ‘’International Plant Biodiversity and Sustainability’’ Konferansı'nda sözlü olarak sundu.
Öğrencimizin konferansta sunduğu sunumun özeti, konferans bildiri kitabında online erişimli olarak yer alacaktır.