DMT ENFORMATİK Takımımız Dizileme Platformlarından Elde Edilen Çıktıların Biyoinformatik Analizlerini Konu Alan Projeleri ile TEKNOFEST 2022’de Bir Üst Aşamaya Yükseldi

DMT ENFORMATİK Takımımız Dizileme Platformlarından Elde Edilen Çıktıların Biyoinformatik Analizlerini Konu Alan Projeleri ile TEKNOFEST 2022’de Bir Üst Aşamaya Yükseldi Üniversitemiz Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü 4. sınıf öğrencilerimiz Dila Nur Çakal ve Mevlüt Köz ile Biyomühendislik Bölümü 4. sınıf öğrencimiz Mehmet Tevfik Kara’dan oluşan DMT ENFORMATİK Takımımız, yeni nesil dizileme platformlarından elde edilen çıktıların biyoinformatik analizlerini konu alan projeleri ile TEKNOFEST 2022’de bir üst aşamaya geçmeye hak kazandı.

Öğrencilerimizin projesi sağlık başta olmak üzere pek çok alanda mikroorganizmaların tanımlanmasında kullanılan metagenomik veri analizinde yapay zekâ temelli bir yaklaşımla DNA dizilerinin görselleştirilerek daha hızlı ve daha doğru olarak tespitini amaçlamaktadır. Son on yılda yeni nesil DNA dizileme teknolojilerinde yaşanan hızlı gelişmeler ile özellikle patojen ya da kontaminant mikroorganizmaların tanısında metagenomik yaklaşımlar tıbbi mikrobiyoloji laboratuvarlarında rutin analiz seviyesine inmiştir. İki aşamadan oluşan sürecin ilk aşamasında kültüre bağlı olmadan numunenin içerisinden izole edilmiş DNA parçalarının ya doğrudan ya da hedefli olarak çoğaltılması sonrasında dizilenmesi gerçekleştirilir. İkinci aşamada ise elde edilen bu DNA dizilerinin hangi mikroorganizmaya ait oldukları farklı dizi hizalama algoritmalarını kullanan paket algoritmalar ile gerçekleştirilir. Bu son aşama verinin büyüklüğü ya da kullanılan veri tabanının büyüklüğü ile doğru orantılı olarak standart bir bilgisayarın hafıza kapasitesinin oldukça ötesine geçebilmektedir.

Bu projede amaç yeni nesil DNA dizileme platformlarından elde edilen çıktıların biyoinformatik analizlerinin öğrencilerimiz tarafından oluşturulan görselleştirme algoritmasına dayanan farklı bir yapay zekâ yaklaşımı kullanılarak standart bilgisayarlardan daha hızlı ve daha doğru bir şekilde gerçekleştirilmesidir.

Öğrencilerimizi tebrik eder, başarılarının devamını dileriz.