Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Öğretim Üyemiz Dr. Sündüs Erbaş Çakmak’ın Projesi Ulusal Lider Araştırmacılar Programı Kapsamında TÜBİTAK Tarafından Desteklenmeye Hak Kazandı

Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Öğretim Üyemiz Dr. Sündüs Erbaş Çakmak’ın Projesi Ulusal Lider Araştırmacılar Programı Kapsamında TÜBİTAK Tarafından Desteklenmeye Hak Kazandı TÜBİTAK 2247-A Ulusal Lider Araştırmacılar Programı, bilimsel/teknolojik alanlarda ülkemiz açısından çığır açıcı nitelikte gelişmeler sağlamaya yönelik hedefler içeren, alanında önemli boşlukları giderebilme ve araştırmacılara yeni bir bakış açısı kazandırabilme fırsatı sunan, önemli bir keşif ve/veya buluş yapma potansiyeli olan projelere ve bu projeleri gerçekleştirecek olan yurtiçindeki bilim insanlarına destek vermeyi amaçlıyor.

Ulusal Lider Araştırmacılar programı kapsamında Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü öğretim üyemiz Dr. Sündüs Erbaş Çakmak’ın “DNA G Kuadrupleks Bölgelerine Bağlanarak Bölgesel Stabilizasyon, Oksitleme ve Alkilleme Yöntemi ile Gen Anlatımını Düzenleyen Terapötik Ajanların Geliştirilmesi” başlıklı projesi desteklenmeye hak kazandı. Proje kapsamında promotör bölgelerinde G kuadrupleks yapılarını içeren genlere bağlanarak bu yapıları daha kararlı hale getiren, bölgesel DNA modifikasyonları gerçekleştirerek gen anlatımını düzenleyen terapötik ajanların geliştirilmesi hedefleniyor. Söz konusu ajanlar kansere has markörler varlığında aktifleşecek şekilde tasarlandı.

Çalışmalarından dolayı öğretim üyemizi tebrik eder, başarılarının devamını dileriz.