Üniversitemizde, "Savunma Sanayiinde Kariyer" Konulu Seminer Düzenlendi

Üniversitemizde, Dr. Tanyel Çakmak tarafından sunulan Türk Savunma Sanayiinin modern savunma sistem projelerinin tanıtıldığı, bu projelerde yer alan meslek grupları ve gerekliliklerinin anlatıldığı "Savunma Sanayiinde Kariyer Yolculuğu" isimli seminer yüksek katılım ile icra edilmiştir.

Öğrencilerimiz faaliyette sordukları sorular ile hem Savunma Sanayiinin geldiği teknolojik seviyeyi hem de meslekleri ile ilişkileri öğrenmeye çalışmışlardır.