Öğretim Üyesi Alımı İlanı

(03.12.2021 tarih ve 31678 sayılı Resmî Gazetede yayımlanmıştır.)

Üniversitemiz ilgili birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin” ilgili maddeleri uyarınca belirli süreli statüde 2 (iki) adet Doçent, 2 (iki) adet Doktor Öğretim Üyesi olmak üzere toplam 4 (dört) adet öğretim üyesi alınacaktır.

Söz konusu kadrolara başvuracak adayların; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunun 48 inci maddesindeki genel şartları ve ilan edilen özel şartları taşımaları halinde başvuru dilekçesi ve istenen evraklarla birlikte Melikşah Mahallesi Beyşehir Caddesi No: 9 Meram /KONYA adresinde bulunan Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına şahsen veya posta (kargo) ile süresi içinde başvuru yapmaları gerekmektedir. Başvuru süresi ilan tarihinden itibaren 15 gündür. (Son Başvuru Tarihi:17.12.2021) Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. Adaylarda aranacak nitelikler aşağıdaki tablolarda verilmiştir.
 

         Fakültesi

Birimi

Unvanı

Adedi

Uzmanlık Alanı/Açıklama

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi

Endüstri Mühendisliği Bölümü (İngilizce)

Dr. Öğretim Üyesi

1

Endüstri Mühendisliği Lisans veya Yüksek Lisans mezunu olmak. Doktorasını Endüstri Mühendisliği alanında yapmış olmak, yöneylem araştırması, şebeke optimizasyonu ve çok kriterli karar verme konularında çalışmaları bulunmak. İngilizce ders verme yeterliliğine sahip olmak.

Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü

(İngilizce)

Dr. Öğretim Üyesi

1

Elektrik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği veya Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Lisans veya Yüksek Lisans mezunu olmak. Doktorasını bu alanlardan birinde yapmış olmak. İngilizce ders verme yeterliliğine sahip olmak.

Sosyal ve Beşerî Bilimler Fakültesi

Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü

(İngilizce)

Doçent

1

Doktorasını Sayısal Yöntemler alanında yapmış olmak. Doçentliği Üretim ve Operasyon Yönetimi alanında almış olmak. Çok kriterli karar verme ve tedarikçi seçimi konularında çalışmaları bulunmak. İngilizce ders verme yeterliliğine sahip olmak.

Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Bölümü (İngilizce)

Doçent

1

Doktorasını İşletme alanında yapmış olmak. Doçentliğini Finans alanında almış olmak. Finansal modelleme konusunda çalışmaları bulunmak. İngilizce ders verme yeterliliğine sahip olmak.


Öğretim Üyesi kadrolarına başvuracak adaylardan istenecek belgeler:

  1. Başvuru Dilekçesi (hangi kadroya başvuru yaptıklarını ve açık iletişim adreslerini gösteren ıslak imzalı dilekçe (https://personel.gidatarim.edu.tr/form  )
  2. Özgeçmişi (YÖK formatında)
  3. İlanda yer alan kadro durumuna göre eğitim durumlarını gösterir belgeleri (Lisans/lisansüstü doktora/doçentlik) belgelerinin aslı veya onaylı sureti)
  4. Yurtdışından alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denklik onay belgesi
  5. Nüfus cüzdanı/ T.C. Kimlik kartı örneği
  6. Vesikalık fotoğraf (1 adet)
  7. Adli Sicil Belgesi (e-devlet üzerinden alınabilir)
  8. Yabancı dil puanını gösterir belge (İngilizce yeterlilik için ÜDS/YDS/YÖKDİL veya eş değeri en az 85 puan)
  9. 6698 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu uyarınca hazırlanan KGTÜ-Akademik Personel Adayı Aydınlatma Metni ve KGTÜ-Akademik Personel Adayı Açık Rıza metninin (www.gidatarim.edu.tr/kvk) linkinden elde edilen imzalı hali
  10. Adaylar, uzmanlık alanıyla ilgili bilimsel yayınları ile bunlara yapılan atıfları, H faktörü değerini, kongre ve konferans tebliğlerini, eğitim-öğretim faaliyetlerini, araştırma eserlerinin açıkça belirtildiği başvuru dosyasından 4 adet dijital (CD halinde) dosyayla birlikte 1 adet fiziki başvuru dosyasını elden ya da posta ile teslim etmeleri gerekmektedir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

 

İletişim: Personel Daire Başkanlığı: E-posta: personel@gidatarim.edu.tr  Telefon: (0332) 223 5423- 223 5374

KONYA GIDA VE TARIM ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ