Ekonomi Bölümü Araştırma Görevlimiz Mustafa Özsarı “Emek ve Eğitim Ekonomisi Çalıştayı” na Katıldı

Üniversitemiz Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Ekonomi Bölümü Araştırma Görevlisi Mustafa Özsarı İstanbul’da düzenlenen ve kendisinin de bursiyer olarak yer aldığı "Eğitim Dili Olarak İngilizce'nin Okuldan-İşe Geçişe, Kazanca ve Göçe Etkisi" başlıklı TÜBİTAK projesinin kapanış çalıştayı olarak gerçekleştirilen Emek ve Eğitim Ekonomisi Çalıştayı'na katılmıştır.